TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Окръжният съд в Разград получи висока оценка за дейността си през 2017

  • Written by  КИС 13
Окръжният съд в Разград получи висока оценка за дейността си през 2017

В Разград се състоя отчет за дейността на Окръжния съд през миналата година. На събитието имаше представители от Висшия съдебен съвет и Апелативния съд във Варна.

В Разградския окръжен съд е налице качествено правосъдие. Това сочи отчетът за дейността на институцията през миналата година. Анализът показва, че повечето от съдебните актове са потвърдени. Въпреки проблемите с материалната база и недостига на вещи лица, магистратите се справят с отговорност и професионализъм, бе оценката, която бе дадена за работата на разградския окръжен съд.

Беше отчетена изключително голяма натовареност в Районните съдилища в Разград и Кубрат, като тя надминава средната за страната. В рамките на Апелативния съдебен район пък най-натовареният Окръжен съд е разградският. Той е по-натоварен и от Варненския окръжен съд, сочат още данните. Резултатите в работата са бързина на съдопроизводството, голям брой дела, високо качество на съдебните актове. Гостите поднесоха поздравления и за социалната активност на Окръжен съд - Разград. Проблемът, който се очертава, е отдалечеността от столицата, което затруднява правораздаването и го бави, има и разходи.

Обмислят се решения за регулиране на неравномерността на натовареност на съдебните институции в страната. Тази регулация ще доведе електронното правосъдие, коментираха представителите на Висшия съдебен съвет. Един от способите за това е централизирана електронна обработка на заповедните производства. Друг способ за избягване неравномерността в натовареността на съдилищата е регулиране чрез промени в подсъдността.

По повод изявленията на главния прокурор Сотир Цацаров за окрупняване структурите на прокуратурата, представителите на Висшия съдебен съвет заявиха, че в системата на съдилищата това не се предвижда, структурата на прокуратурата не е задължително да се следва от съдилищата. 

Председателят на Окръжния съд Лазар Мичев съобщи, че вече е отпусната сума от Висшия съдебен съвет за ремонт на сградата на разградската институция в размер на 50 000 лева.

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ ОТ РУСЕ

Сезонните работници в чужбина трябва да подадат данъчните си декларации до 30 април

Общият устройствен план на Ветово вкара администрацията и съвета в ново противоречие

Братската могила в Русе пропада

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Предстои голямо залесяване във Велико Търново

59-годишен мъж открадна колело в село Михалци

Задържаха мъж опитал да проникне в букмейкърски пункт във Велико Търново

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ ОТ ТЪРГОВИЩЕ

Кметът на Търговище подписа предварителен протокол за сътрудничество с град Хъби, Китай

Община Търговище награди победителите в конкурсите за Седмицата на земята

Две села в община Търговище получават по 10 000 лева за благоустройство