TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

9 чешми в Разградска област не отговарят на наредбата за качество на водата

  • Written by  КИС 13
9 чешми в Разградска област не отговарят на наредбата за качество на водата

През септември Регионалната здравна инспекция в Разград е изследвала качеството на питейната вода в 31 населени места.

Броят на изследваните проби при консуматорите от централно водоснабдяване по показатели от постоянния мониторинг е 38. От тях 9 не отговарят на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

При норма за количеството нитрати 50 мг/литър, в с. Тръбач са засечени 86 мг/л, в Юпер – 78, в Лозница - 60 мг/л, във Веселина – 59, в  Каменар и Липник са отчетени 57, в Ловско – 54  и Раковски 51 мг/л. Не отговаря по показател колиформи и ешерихия коли водата в Побит камък.

Броят изследвани проби питейна вода при консуматори от обществени местни водоизточници е 9, като от тях 7 не отговарят на изискванията на Наредба 9. Над допустимото количество нитрати, при норма 50, от чешма в село Хърсово е констатирано 58 мг/л, в Юпер – 59, а в Божурово - цели 98 мг/л.

Над нормата за колиформи е водата от чешма в село Савин и в Кубрат.

През периода в област Разград са регистрирани 16 случая на чревни инфекции.

НОВИНИТЕ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

НОВИНИТЕ ОТ РАЗГРАД

НОВИНИТЕ ОТ ТЪРГОВИЩЕ