TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Председателят на студентския съвет в РУ влезе в изпълнителния съвет на НПСС

  • Written by  КИС 13
Станимир Бояджиев бе избран за член на изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети Станимир Бояджиев бе избран за член на изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети

Яна Вангелова е новият председател на Националното представителство на студентските съвети, който организацията избра на отчетно-изборното си събрание, състояло се в Университет по хранителни технологии – Пловдив. Тя получи подкрепата на 30 делегати от Общото събрание.

На официалното откриване на събитието бяха заместник-кметът "Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество"- Стефан Стоянов, проф. д-р Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите и Ректор на Минно-геоложки университет, ректорът на УХТ - проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков, ректорът на Аграрния университет - проф. д-р Христина Янчева и Ректора на АМТИИ - проф. Милчо Василев.

В хода на представянето на платформата си, Яна Вангелова отбеляза, че ще продължи да работи за оформянето на Харта за качество в студентското самоуправление - за работата на националната организация и за дейността на студентските съвети по места, съобразно добрите практики и мултипликацията им на национално ниво.

В мандат 2018-2020 ще бъде продължена добрата практика на НПСС да създава и разпространява сред общността документи с полезна информация като „Хартата за студентските права“ и „Хартата за качеството на стажантските програми“. Ще продължи тенденцията за организиране на информационни дни, отворени приемни, информационни срещи и семинари.

Ръководството ще акцентира върху въвеждането, прилагането и обмена на добри практики от Европейския студентски съюз за усъвършенстване работата на НПСС, комисиите и секретариата, както и ще се фокусира върху създаването на стабилна и обединена студентска общност с ясна гражданска позиция.

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на Председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Членове на колективния орган са:
1. Яна Вангелова – представител на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
2. Александър Кехайов – представител на Висше строително училище „Любен Каравелов”
3. Ани Дикльовска – представител на Университет по архитектура, строителство и геодезия
4. Даниел Парушев – представител на Университет за национално и световно стопанство
5. Иво Финков – представител на Университет по хранителни технологии
6. Мадлен Янкова – представител на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
7. Павел Иванов – представител на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
8. Станимир Бояджиев – представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”
9. Станислава Чолова – представител на Университет по библиотекознание и информационни технологии

Общото събрание на НПСС определи и Контролен съвет на организацията, който ще следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. Съставът му е както следва:
1. Иванка Димитрова от Висше училище по телекомуникации и пощи
2. Благовест Николов от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
3. Зорница Захариева от Висше училище по сигурност и икономика
4. Петър Петров от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
5. Станислав Иванов от Бургаски свободен университет

Предстои, организацията да избере заместник-председатели и секретариат, които ще работят в мандат 2018-2020 година.

 

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Предстои голямо залесяване във Велико Търново

59-годишен мъж открадна колело в село Михалци

Задържаха мъж опитал да проникне в букмейкърски пункт във Велико Търново

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ ОТ РАЗГРАД

Община Разград спечели обжалването за "Орел"

Министърът на образованието Красимир Вълчев посети Разград

Ученици от интерната в Завет посетиха Окръжния съд в Разград

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ ОТ ТЪРГОВИЩЕ

Две села в община Търговище получават по 10 000 лева за благоустройство

Община Търговище е шеста в България по прозрачност

Ремонтът на ОУ "Христо Ботев" в Търговище ще приключи по график