Обявиха второто класиране за прием във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Към момента по специалности във висшето училище в първи курс за учебната 2016/2017 година са се записали 1330 души. Останалите свободни места ще се попълнят от приетите на второ класиране, като студентите могат да се запишат на 12 и 13 юли.

Ако все още има незаети места, на 14 юли  ще бъде изнесена информация за броя на окончателно записаните първокурсници и свободните места по специалности. Ще се оповести и процедурата по попълването на незаетите места, което ще започне от 18 юли и ще продължи до изчерпването им.

Студентите могат да се записват и за обявените специалности в платено обучение.

Подробна информация за свободните места в различните специалности може да се намери в Бюрото за кандидатстудентска информация към Великотърновския универистет. 

Успешна кандидатстудентска кампания отчитат от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Въпреки демографската криза и изтичането на студенти към европейските университети интересът към предлаганите специалности на висшето училище тази година е значителен.

Записани за студенти в акцията „Рано рани“ са 707 души, платено обучение – 138 и 1040 са новите студенти на първо класиране, което излезе на 6 юли. Оставащите незаети места на този етап са 271, като по-голямата част от тях са в специалностите от направлението педагогика на обучението.

За някои специалности кандидатите за записване по първо желание са повече от капацитета на университета - право, психология, английски език, журналистика, връзки с обществеността, туризъм, софтуерно инженерство, предучилищна и начална училищна педагогика. Ще бъде осъществена и телефонна връзка с такива кандидати и ще им бъде предложено записване в платената форма на обучение, където таксите не се различават съществено от таксите в държавната поръчка.

Второто класиране ще бъде обявено в понеделник следващата седмица, а записването ще стане на 12 и 13 юли. На 14 пък ще бъде изнесена информация за броя на окончателно записаните първокурсници и евентуалните незаети места. Ще се оповести и процедурата по запълването им, което ще започне от 18 юли и ще продължи до изчерпване на местата.

Университетът ще работи без ваканция през юли и август. Записванията на новоприети студенти могат да стават всеки работен ден.

Оздравителната програма на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” вече е одобрена и се очаква финансовото министерство да отпусне 2 милиона лЕВА за учебното заведение, заяви ректорът проф. д-р Христо Бонджолов.

По думите му в плана са направени само козметични корекции и е въпрос на време средствата да бъдат приведени.

Към момента университетът е успял да покрие 1,5 млн. лв. задължения от общо заварените 6 милиона. С очакваната от държавата сума ще бъдат погасени още над 2 милиона лева, а останалите най-вероятно ще бъдат покрити от спонсори, които ръководството нна висшето училище вече е осигурило.

Бе подчертана и важността на това Великотърновския университет да се развива, за да успее да се справи с трудностите. В тази връзка бяха отчетени и положителните резултати от кандидатстуденстката кампания. Отбелзява се успех при платеното образование, за което са отпуснати 550 места. Записаните до момента са 120 души, от които 50 са в специалността „Право” .

Заради очаквания недостиг на учители, ВТУ стартира и нова инициатива. През следващата учебна година ще приеме повече от 500 задочници в платена форма на обучение за предучилищна и начална педагогика, философия, физическо възпитание, математика и информатика. 

178 магистърски програми след завършена степен на висшето образование предлага Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в 3 форми на обучение: редовна, задочна или дистанционна.

Дългогодишното институционално сътрудничество между ВТУ и Института за икономически изследвания на БАН включва и обучението на студенти в 13 съвместни магистърски програми по икономически и управленски специалности.

Първият прием на документи - молба до ректора по образец, оригинал и копие от дипломата за висше образование е до 14 юли, а записването е от 26 до 28 юли. Вторият прием е от 12 до 29 септември със записване от 10 до 14 октомври. Документите се подават в Бюрото за информация.

Междувременно за кандидат-студентите Великотърновският университет организира утре  извънредни тестове по български език и история. Могат да участват всички, които са пропуснали редовните сесии или са се явили, но са получили слаба оценка. Допуска се участие и за повишаване на получените от предишните сесии оценки.  

Продължава кандидат-студентската кампания във великотърновския университет Св. св. "Кирил и Методий".

На 16 април ще се състояха изпитите по История на България, Английски език, проверка на говорните и комуникативни способности, математика, Физическо възпитание и Музика. На 17 април пък беше тестът по Български език.

На изпитите се явиха над 560 души, като почти половината кандидат-студенти положиха тест по Български език. С кандидатстудентските изпити по Български език, История на България и Английски език се кандидатства за повече от 40 специалности.

Следващите дати за конкурсни изпити във Великотърновския университет са на 28 и 29 май и 6 и 7 юни.

Междувременно продължава акцията “Рано рани”, която стартира на 9 март и ще продължи до изчерпване на обявените места. Досега близо 400 души са запазили място в любима специалност. За същия период, 45 кандидат-студенти, които са завършили средно образование в предходни години, вече са се записали във Великотърновския университет. 

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН