4000 проверки са извършили екипите за издирване на деца отпаднали от образователната система в Разградска област.

В доклад на Регионалното управление на образованието се посочва, че екипи за обхват са сформирани във всички населени места.

От отпадналите преди 2017 от училище в момента записаните деца са 98, а от отпадналите през тази година в училище или в детската градина са се върнали 9 деца. За 2333 деца е установено, че са в чужбина, 1147 са навършили 16 години и не подлежат на задължително обучение, 229 са с неизвестен адрес, а за 64 деца причините да не ходят на училище са свързани с незаинтересованост от страна на родителите или липса на финансови средства.

Част от протоколите от посещенията още не са обработени.

Екипите са набелязали мерки и по отношение на 158 деца за установяване на местоживеенето им и за осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или консултиране по отношение на социално подпомагане или кариерно развитие. В 3 от случаите са издадени наказателни постановления, но все още санкции от местните управи не са наложени.

Обобщената информация от доклада ще бъде предоставена на координаторите на екипите по общини и с тяхно участие ще продължат последващите проверки.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН