Започна едномесечното тестово измерване на качеството на въздуха в Разград.

Вече е монтирана базовата станция за извършване на непрекъснат мониторинг. Тя е поставена в района на детска градина "Шестте ястребинчета" в ЖК "Лудогорие".

Инициативата е на областния управител Гюнай Хюсмен, като целта е да се постигне екологичен ефект. 

Устройството ще бъде тествано в едномесечен период, като резултатите своевременно ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Разград. За сведение на гражданите, от местната администрация уведомиха, че тези данни имат информативен характер, не са официални и Община Разград не носи отговорност за достоверността им.

Базовата измервателна станция за наблюдение на качеството на въздуха е сред най-новите технологични решения. В момента подобно устройство функционира само във Велико Търново. Чрез него има възможност за замерване с шест сензора по следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород и финни прахови частици.

Информацията в реално време може да се препраща към 10 телефонни или компютърни устройства чрез специална софтуерна платформа. Данните от замерванията могат да се използват за обобщения и анализи от експерти от РИОСВ - Русе и РЗИ - Разград.

Отказано е провеждането на местен референдум за чиста околна среда в община Русе.

Областният управител е издал заповед, с която прекратява производството по искането на Инициативния комитет. Мотивите за това са, че не е обжалвано решението на Общинския съвет, с което се отказва провеждането на допитване и че броят на подписите не отговарял на изискването да е поне 10% от имащите право на глас в общината.

От Инициативния комитет за референдума смятат, че заповедта е незаконосъобразна и затова щели да я обжалват.

Областният управител Галин Григоров заяви пред камерата на телевизия КИС 13, че ръководената от него администрация е искала да подкрепи референдума, но не е имало законови основания за това, поради което е отказано разглеждането по същество на искането за референдум.

Заповедта за отказ за провеждане на референдум подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Страница 1 от 9
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН