Близо 3600 адреса трябва да бъдат обходени до края на месеца от екипите за издирване на ученици отпаднали от образователната система в Русенска област.

Досега са посетени по-голямата част от адресите. Проверките показват, че в почти 100 от случаите децата, които не посещават училище са заминали с родителите си в чужбина.

След като приключи този първи етап, ще започне същинската работа по обхождането на адреси на ученици, които не присъстват в списъците на Регионалното управление по образованието. Ако се наложи, ще се търси съдействието и на полицията.

При отказ на родител детето му да посещава училище, законът предвижда санкции, включително и спиране на социалните помощи.

4000 проверки са извършили екипите за издирване на деца отпаднали от образователната система в Разградска област.

В доклад на Регионалното управление на образованието се посочва, че екипи за обхват са сформирани във всички населени места.

От отпадналите преди 2017 от училище в момента записаните деца са 98, а от отпадналите през тази година в училище или в детската градина са се върнали 9 деца. За 2333 деца е установено, че са в чужбина, 1147 са навършили 16 години и не подлежат на задължително обучение, 229 са с неизвестен адрес, а за 64 деца причините да не ходят на училище са свързани с незаинтересованост от страна на родителите или липса на финансови средства.

Част от протоколите от посещенията още не са обработени.

Екипите са набелязали мерки и по отношение на 158 деца за установяване на местоживеенето им и за осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или консултиране по отношение на социално подпомагане или кариерно развитие. В 3 от случаите са издадени наказателни постановления, но все още санкции от местните управи не са наложени.

Обобщената информация от доклада ще бъде предоставена на координаторите на екипите по общини и с тяхно участие ще продължат последващите проверки.

В област Разград вече са готови екипите, които ще издирват и връщат в училище отпаднали ученици.

Специализираните екипи са 39, в тях са включени 400 души от пет институции, а координатор е заместник-областният управител Евгени Драганов.

Ръководството на екипите ще се осъществява от експерти на Регионалното управление на образованието. В тях ще има и представители на съответните общини от областта, на чиято територия действат. Включени са също представители на социалното подпомагане, на МВР и на средищните училища. Екипите в Разград ще бъдат три.

Общините вече разполагат със списъците, в които е посочено кои деца са записани в системата на Гражданска регистрация и административно облсужване, а ги няма в списъците на образователното министерство. Целта е тези деца да бъдат открити. Ще се прилага индивидуален подход към семейството на всяко от децата.

Санкциите за семействата, чиито деца не посещават училище ще са според закона - глоби и лишаване от социални права. На семейства, при които семейно-битовите условия пречат за изпращането на децата на училище, ще бъде оказвана помощ.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН