Мерки за заетост по Националната програма за тази година обсъдиха на областно ниво в Разград.

Дейностите ще бъдат поддръжка, озеленяване, хигиенизиране, довършителни работи в строителството и социален патронаж.

Днес в Разград се състоя заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. На него беше обсъдена методиката за подбор и оценка на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионалната програма за заетост. Направени бяха оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от общините и Областната администрация.

Дейностите по програмата ще се изпълняват от 1 юни до 30 ноември.

Почти 220 хиляди лева са осигурени за област Русе чрез Националния план за действие по заетостта през тази година.

Това стана ясно на провелото се днес заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

Програмата е насочена към безработни лица до 29 и над 50 години, такива с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, както и към хора с трайни увреждания и продължително безработни.

По нея се осигурява заетост на пълно или непълно работно време на желаещите за период от 3 до 6 месеца до края на годината, като работодателите е необходимо да финансират материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места.

Средствата за област Русе по Националния план за заетост са с над 44 000 лева повече в сравнение с миналата година. С този бюджет се очаква да бъдат разкрити между 54 и 74 работни места.

Малко над 63% от населението в област Разград е икономически активно.

Това сочат резултатите от наблюдението на работната сила през 2018. В сравнение с предходната година общият коефициент на икономическа активност намалява с 3%.

Националният статистически институт обяви и средната работна заплата в област Разград за 2018 – малко над 1000 лева. С този резултат в Северен централен район Разград изпреварва областите Русе, Силистра и Велико Търново, които са икономически по-добре развити.

Общият брой на заетите лица през 2018 е 42 600 или 43.7% от населението. По стойност на общия коефициент на заетост област Разград се нарежда на 26-то място в страната.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 5200, като в сравнение с 2017 броят им намалява с 400 души. Наблюдава се минимален спад в коефициента на безработица с 0.1 процентни пункта и достига малко над 11 на сто.

Страница 1 от 15
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН