Обсъдиха концепцията на Закона за социалните услуги на областно ниво в Русе.

Предвидено е те да бъдат планирани въз основа на национална карта, според анализ на потребностите, изготвени по критерии за всяка община.

Услугите ще бъдат разделени на общодостъпни и специализирани. Също така се предвижда да бъдат лизензирани от изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната политика. Общините ще могат да развиват и допълнителни услуги, които не са включени в минималния пакет, но не с финансиране от държавния бюджет.

С новия закон ще бъдат регламентирани и случаите, при които социалните услуги ще се предоставят безплатно, изцяло финансирани от държавата.

Русенският университет представи концепцията си за дигитализация на образованието пред директори на детски и учебни заведения.

Според един от авторите й чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев целта е учениците да станат активни участници в учебния процес. Според концепцията за дигитализация, разработена от Русенския университет, трябва да се съвместява традиционния начин на преподаване с високите технологии.

В някои училища вече се използват технически средства за преподаване и онагледяване на учебния материал.

Концепцията за дигитализиация на образователната система е била представена и на всички университети в България.

Русенският университет разработи концепция за дигитализация на учебния процес.

Целта е по нов атрактивен начин да се провежда обучението от детската градина до университета. В Русенския университет от години е въведено обучението на интерактивни дъски, които са част от този нов начин на преподаване.

Концепцията предвижда въвеждането на интерактивни системи за преподаване, което включва и използването на компютър, лаптоп, таблет, и дори смартфон. Тази форма за адаптация на образователната система към потребностите на дигиталното поколение вече е представена на ректорите на университетите в България.

В концепцията се предвижда и използването на социалните мрежи в учебния процес.

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН