Вече 19 училища и гимназии в Русе подкрепят Регионалното управление на образованието за план-приема за следващата учебна година.

Те бяха присъединени като страни в производството, което започна по жалба за намаления брой на паралелките в Mатематическата гимназия.

На днешното заседание на Aдминистративния съд началникът на РУО Росица Георгиева представи доказателство от което е видно, че тя е имала оспореното от жалбоподателя административно право да издаде заповедта за план-приема. Бяха изнесени и данни за резултатите от записването на учениците в осми клас след първото класиране. Става ясно, че в областта са закрити 14 паралелки, заради недостатъно ученици. 157 деца пък изобщо няма да участват в приема.

От предходното заседание беше изискана информация от пет Общини за актуалната им стратегия за развитие в областта на образованието. Такава обаче не бе представена от Борово.

Тъй като ответната страна държи на това доказателство, съдът отложи делото за 14 септември. Тогава от РУО трябва да са готови с окончателния прием на учениците и с броя на закритите паралелки.

Продължава делото по обжалване на план-приема в област Русе за следващата учебна година.

В Административен съд – Русе е постъпило становище от ПМГ "Баба Тонка", с което се уточнява предметът на обжалване по дело срещу заповедта за план-приема на началника на Регионалното управление на образованието от 30 март тази година. Тя се оспорва само частта по т.1, с която е утвърден държавния план-прием в VIII клас в профилираните и професионалните гимназии в средните и обединените училища за 2018/2019 година в област Русе.

След като е съобразил, че са изпълнени дадените в протоколното определение от 17 май указания и като прецени редовността и допустимостта на жалбата, съдът е разпоредил да се изпълни процедурата по чл. 181 от Административно процесуалния кодекс и да се внесе делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 28 юни.

Съдът е оставил без разглеждане молбата на Регионалното управление на образованието да бъде допуснато предварително изпълнение на Заповедта на Началника на административния орган, в частта по т.1. В мотивите си съдът е посочил, че процесната заповед е общ административен акт, а съгласно закона оспорването не спира изпълнението й. Предвид изложеното, съдът е оставил молбата за допускане на предварително изпълнение без разглеждане и е прекратил производството по нея.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Страница 1 от 3
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН