fbpx

Местна власт

Пълен запис от провелото се на 27 август редовно заседание на Общински съвет - Бяла.
Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Търговище, което се проведе на 21 август.
Пълен запис от провелото се на 11 август извънредно онлайн заседание на Общински съвет - Бяла.
Пълен запис от провелото се на 31 юли редовно заседание на Общински съвет - Русе.
Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Търговище, което се проведе на 30 юли.
Пълен запис от провелото се на 30 юли редовно заседание на Общински съвет - Бяла.
Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Разград, което се проведе на 28 юли.
Пълен запис от провелото се на 15 юли извънредно заседание на Общински съвет - Бяла.
Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Разград, което се проведе на 30 юни.