През юни Окръжна и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 68 наказателни производства.

Обвинителните актове са 37 срещу 41 лица.

За периода най-много са общоопасните престъпления – 12, следвани от тези срещу собствеността – 9. По 4 са обвинителните актове за документни престъпления и за деяния против брака и семейството. Внесени са и по три акта за незаконни действия срещу стопнаството и реда и общественото спокойствие. През юни са извършени по две престъпления срещу държавни органи и обществени организации и против личността.

20 са внесените предложения за споразумения. 11 лица пък са се съгласили да бъдат освободени от наказателна отговорност с налагане на административни санкции.

Опит за търсене на политически дивидент нарече днес кметът на Разград д-р Валентин Василев нападките към Община Разград за отстраняването на тополите по поречието на река Бели Лом.

Сигналите и жалбите, изпратени до градоначалника, са от общински съветник и от неправителствена организация, които настояват сечта да бъде спряна незабавно. 

Днес на пресконференция кметът обясни, че премахването на тези над 30-годишни дървета е наложително, тъй като в края на 2015 година с негова заповед е назначена междуведомствена комисия, която да извърши оглед на участъци от река Бели Лом с намалена проводимост. Констатирани са редица подобни зони, сред които и дългия над 1 километър участък с тополите. Д-р Валентин Василев показа и снимки, на които се вижда, че отстранените дървета са изгнили и опасни, както и че сигналите до него не отговарят напълно на реалната ситуация.

В изпълнение на предписанията на междуведомствената комисия, още през 2016 година е започнала поетапна работа по почистване на речното корито на река Бели Лом в рамките на град Разград. За тази година са били предвидени дейностите в последния участък при стриктно спазване указанията на комисията. Според кмета, нападките към него заради отрязаните тополи са опит за търсене на политически дивидент.

Междувременно и днес продължава отстраняването на опасните дървета. Фирмата, която се занимава с това има разрешение на основание Наредба 14 на Общинския съвет. Това я задължава да заплати такса на Община Разград за всеки кубичен метър добита дървесина. Тополите се намират в непосредствена близост до оградата на филиала на Русенския университет в Разград, по която много пъти са били нанасяни щети от падащи дървета.

От пресконференцията стана ясно също, че през октомври ще започне озеленяване на скатовете на река Бели Лом с 245 дръвчета.

Пълен запис от пресконференцията с позицията на кмета на Разград по случая вижте ТУК!

Днес в Разград се състоя обсъждане на областно ниво на Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги.

Нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането и контрола на социалните дейности.

Събитието се организира съгласно писмо на Министерството на труда и социалната политика, в което се посочва, че разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в тази сфера.

Услугите ще бъдат предоставяни според индивидуалните потребности на хората за които са предназначени. Основните принципи, залегнали в концепцията, са достъпност, качество, интегрираност и подкрепа.

Всички предложения и становища на областно ниво ще бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика експертна група за разработване на закона. След това концепцията да бъде финализирана и одобрена.

Приключи записването на осмокласниците в гимназиите в област Разград след първото класиране.

Данните от Регионалното управление на образованието сочат, че едва три училища са успели напълно да окомплектоват обявените паралелки.

В Разградска област се закриват девет паралелки и половина. Нулев е приемът в селскостопанската гимназия в Завет – в обявените три паралелки са кандидатствали съответно 2, 5 и 0 желаещи да продължат образованието си там. В Кубрат отпада паралелката "Производство на облекло от текстил" с трима кандидати, "Софтуер и хардуер" в Лозница – с двама кандидати, "Природни науки" в ПГ в Кубрат – двама кандидати, "Облекло и шивачество" в Гимназията по облекло в Разград, "Технология на фармацевтичното и парфюмерийното производство" в гимназия "Мария Кюри" в Разград – трима кандидати, смесената паралелка "Стругари/Заварчици" в "Ш. Петьофи" – Разград. Отпада и половината паралелка "Мебелист" в Гимназията по транспорт и строителство в Разград /без кандидати/. Остава защитената паралелка "Дограма и стъклопоставяне", за там има шестима кандидати, а към тях ще прибавят и три деца със специални образователни потребности.

Потвърдиха се прогнозите, че три разградски училища ще успеят да окомплектоват напълно паралелките си още след първото класиране. Както се очакваше Природо-математическата гимназия "Акад. Никола Обрешков", Гимназията с преподаване на чужди езици "Екзарх ЙосифЕ и Националната техническа гимназия "Шандор Петьофи" вече имат по четири пълни паралелки след 7-и клас. 100% запълване има и в паралелките "Природни науки" в исперихската гимназия "Васил Левски", "Чужди езици" в СУ "Хр. Ботев" – Кубрат, "Митническа и данъчна администрация" в Гимназията по икономика "Робер Шуман" – Разград и "Механизация на селското стопанство" в селскостопанската гимназия в Исперих.

Подадените заявления от кандидат-гимназистите в областта са общо 875. Неподадени са 131 заявления – на тези деца, кандидатстващи в Спортното училище, в други области на страната и на деца с поправителни изпити. Очаква се част от тях да се появят на третото класиране и до началото на новата учебна година паралелките, които са малко под минимума сега, да бъдат запълнени.

За пръв път тази година към подходящи за тях паралелки най-напред са били насочени 4 деца с хронични заболявания и 51 със специални образователни потребности.

Нов младши следовател встъпи в длъжност в Следствения отдел при Окръжна прокуратура в Разград.

Снежана Янкова ще работи в досъдебното производство. Заместник-окръжният прокурор Емилиян Грънчаров акцентира върху нейния професионализъм.

През 2002 година тя е завършила Юридическия факултет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". От 2005 до 2017 година Снежана Янкова е работила като разследващ полицай и началник отдел "Досъдебно производство" в системата на МВР. Тя ще се занимава със същата материя и на новата длъжност, подчертаха от прокуратурата.

Снежана Янкова подписа акта за встъпване в длъжност и положи клетва, какъвто е установеният ред. Тя заяви готовността си да работи добросъвество в името на закона.

Наставник на новия младши следовател ще бъде Иван Донев.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.