fbpx

Завършващи студенти от бизнес факултета на Русенския университет се срещнаха с представители на бизнеса.

За 11-та поредна година Факултет "Бизнес и мениджмънт" съвместно с Русенската търговско-индустриална камара организираха среща с работодатели в рамките на "Дните на кариерата".

Инициативата включва няколко събития, насочени към професионалната ориентация и успешната трудова реализация на завършващите бакалаври и магистри от факултета.

По време на форума се проведоха неформални срещи между студенти и работодатели. Целта е младежите да подобрят уменията си за ефективна комуникация и да развият индивидуален подход при идентифициране на опциите за професионална реализация, които предлага пазарът на труда.

За поредна година Русенският университет организира ден на кариерното ориентиране на първокурсника.

Целта е академичното ръководство да представи всички възможности за професионално израстване, които висшето училище предлага.

Събитието е част от форума "Национални дни на кариерата" в Русенския университет. Освен с възможностите на програма "Еразъм" за обучение или стаж, студентите имаха пряк контакт с представителите на 36 фирми от региона.

Центърът за кариерно развитие информира студентите как още по време на следването могат да си намерят работа в подходящо предприятие. По време на събитието бяха представени и различните извънаудиторни занимания в професионалните, културните и спортните клубове към университета.