fbpx

Заради по-високата ефективност, от години в Русе използват услугите на частни съдебни изпълнители за принудително събиране на данъци, вместо публични и държавни.

По този начин се съкращавали сроковете, каза началникът на отдела за контрол по събирането на местните данъци и такси Начко Наков. Таксата за съдебните изпълнители първоначално се плаща от Общината, но след това се начислява към разноските по производството, които се събират от длъжника.

Образуваните дела от частните съдебни изпълнители дават резултат през годините, тъй като в повечето случаи се стига до разсрочване на задълженията. Това подпомага текущото изпълнение и компенсира 25-те процента неплащане. Така изпълнението на приходите от местни данъци и такси се осигурява на 100%.

Само за три месеца около 420 хиляди лева са внесените от длъжници суми в офиса на НАП в Русе. През този период данъчните служители провежоха телефонни кампании за събиране на просрочени данъци и осигуровки.

До средата на следващата седмица приходните служители ще потърсят телефонен контакт с 208 фирми, които са пропуснали сроковете за издължаване на ДДС за месец септември и на корпоративен данък. Общата сума за тях надхвърля 415 000 лв. 

Това обезпечава бърза и ефективна комуникация с приходната администрация при разрешаване на ситуации, в които е нужна лична намеса от главния мениджър на стопанския субект.

През 2016 година Общините в България са повишили с 16% събираемостта на Местните данъци и такси спрямо 2015. 

Като добър пример бе дадена и Община Велико Търново, чиито постъпления са над 19,6 милиона лева през 2016 година. За последните 4 години е била постигната тенденция за устойчив ръст, който е в рамките между 10 и 15% годишно. Финансовите разчети пък сочат, че в Общината през 2017 година ще постъпят с близо 1 милион лева повече от Местни данъци и такси спрямо 2016-та.

Всичко това стана ясно по време на откриването на Националното обучение на експертите и специалистите в сферата на Местните данъци и такси, на който се събраха представители на над 60 общини в страната..

Форумът е организиран от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Той бе открит от кмета на старата столица Даниел Панов.

"Вярвам, че практиките, опита, казусите и дори проблемите, които ще споделите помежду си, ще са полезни за всички вас и ще подобрят работата на администрациите за реализиране на повече собствени приходи. Националното сдружение продължава да работи при активен диалог с изпълнителната власт за финансовата децентрализация и разширяване на приходоизточниците на общините, каза Даниел Панов по време на откриването.

Двудневният форум включва и участие на съдебни изпълнители с цел подобряване на кореспонденцията им с общините по процедурите спрямо некоректни платци.

Към 31 март годишният план за местните данъци и такси в Община Разград е изпълнен на 28%.

Това каза за телевизия КИС 13 началникът на отдела Пешо Димитров.

Събраните суми възлизат на близо 2 500 000 лева, като само от такса битови отпадъци средствата са над 1 000 000 лева. За сравнение през първото тримесечие на миналата година са били събрани около 2 000 000 лева от данъци и такси, което е близо 25% по-малко от тази година.

С цел събиране на старите задължения, за тримесечието са съставени 220 акта за 120 000 лева. Чрез частни съдебни изпълнители има заведени 30 изпълнителни дела, а в НАП са задвижени 130 преписки.  

От "Местни данъци и такси" в Разград напомнят, че гражданите могат да се възползват от 5% отстъпка ако заплатят цялата дължима сума до 30 април.