телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

65-годишна жена от град Цар Калоян получавала неправомерно инвалидна пенсия.

За случая съобщава Областната дирекция на МВР в Разград.

В хода на проведено разследване е установено, че от 1 юни 2006 до 31 януари 2024, чрез използване на неистински документ – експертно решение на ТЕЛК, жената е присвоила парични средства в размер на 48 000 лв.

Образувано е досъдебно производство по чл.212, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Мини Шенген между България, Румъния и Гърция е невъзможен, тъй като това означава да нарушим регламенти, които сме се съгласили да спазваме.

Това е категоричното становище на евродепутата Андрей Новаков, който коментира за Новините на телевизия КИС 13 идеята за отпадане на граничния контрол между трите държави.

По отношение на дата за сухопътен Шенген, Андрей Новаков не очаква да има значително развитие по време на белгийското председателство.

Според Новаков, "Мини Шенген" между България и Румъния е бил възможен, когато този вариант бе предложен именно от него преди около година и половина, тъй като тогава двете държави все още бяха извън шенгенското споразумение. 

Оттук нататък е нужен силен дипломатически натиск и търпение за членството на България в Шенгенското пространство и по суша, смята Андрей Новаков. Според него, единствената причина за съпротивата на Австрия е политическо говорене преди вътрешните избори, които предстоят в страната.

Андрей Новаков смята, че реалистичната прогноза за Шенген по суша е България да получи дата през 2025 година.

Вижте повече във видеото.

С близо 22 милиона лева се увеличават средствата за образование, здравеопазване и социално подпомагане в бюджета на Община Русе за тази година.

Според КНСБ, това ще осигури нормалното функциониране на държавно делегираните дейности, както и повишаването на доходите. 

По настояване на синдиката е договорено увеличение на заплатите за работещите в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно подписания колективен трудов договор, и във функция здравеопазване според увеличените стандарти и натурални стойностни показатели.

От КНСБ настояват и за увеличение на възнагражденията в общинските предприятия.

В бюджета за тази година е договорено и увеличение от 20% на заплатите на работещите във функция "Социални дейности".

Вижте повече във видеото.

Общинският съвет в Търговище прие бюджета на общината за тази година.

Той бе подкрепен с 27 гласа "За" и 3 "Въздържал се" по време на днешната сесия на местния парламент, която телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО.

Бюджетът за 2024 възлиза на близо 98,6 милиона лева. От тях над 17 милиона са заделени за капиталови разходи за ремонти и благоустрояване.

Средствата от държавния бюджет, отпуснати на Община Търговище, са над 68, 7 млн. лв., а собствените приходи възлизат на 14,6 млн. лева.

Има увеличение на бюджета с над 9 милиона лева, които са за делегирани от държавата дейности, поясни заместник-кметът Валентин Велчев.

Предвидени са и средства за подпомагане на дейностите в сферата на културата и спорта.

Вижте повече за рамката във видеото.

Подобряват средата за обучение в Детска градина "Митко Палаузов" в Разград.

Днес там бяха открити две нови зони - Сензорна и Стимулираща, които са част от мултифункционалната иновативна среда в образователната институция. Тя е изграждана и оборудвана поетапно през последните 4 години по различни проекти на Министерството на образованието и науката.

Виртуална стена, интерактивен под, огледала на емоциите, фиброоптичен дъжд са част от елементите от интерактивната среда, която ще се ползва от 150-те възпитаници на детската градина.

В Стимулиращата зона се осъществява подкрепа на деца със специфични потребности и особености в индивидуалното развитие – деца със затруднения в когнитивните функции, с хронични заболявания, със специални потребности, както и от талантливи и даровити деца.

 

Кметът на Разград Добрин Добрев и председателят на Общинския съвет Галина Георгиева бяха гости на официалното откриване на две нови зони от мултифункционалното пространство в Детска градина "Митко Палаузов".

Педагозите предвиждат да покажат зоните на мултифункционалното пространство и на родителите на своите възпитаници.

Вижте повече за новите придобивки във видеото.

Ръст в разкриваемостта на престъпленията отчитат в Търговищко.

Това стана ясно от анализа на Областната дирекция на МВР за миналата година. Много добра оценка за работата на полицията в различните направления даде и главният секретар на МВР главен комисар Живко Коцев.

Наблюдава се обаче ръст при тежките пътно-транспортни произшествия, отбеляза главният секретар на МВР.

Приоритет в работата на Областната дирекция на МВР в Търговище ще бъде и наркоразпространението.

Вижте повече във видеото.

Визията си за развитие на българския футбол представи в Русе един от кандидатите за президент на БФС Манол Иванов.

Сред основните приоритети в програмата му са подпомагане на детско-юношеските школи в страната и подобряването на материално-техническата база.

Вижте повече във видеото.

Общинският съвет в Бяла даде съгласие за почистване на обгорялата дървесина от терена край село Стърмен, където през октомври миналата година пожар унищожи надписа в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава.

С решението на общинския съвет се дава и принципно съгласие за възстановяване на гората и надписа за 1300 години България.

Решението беше прието единодушно от общинските съветници в Бяла с 16 гласа "За".

Вижте повече във видеото за това, което предстои.

Русенският университет обнови лекционните зали на централния корпус с интерактивни монитори.

Символично лентата пред една от залите прерязаха ректорът на университета проф. д-р инж. Пламен Кангалов и председателят на Общото събрание акад. Христо Белоев.

Малка част от възможностите за работа с интерактивен монитор показа проф. Ангел Смрикаров.

 

Стойността на проекта за Русенския университет е 550 000 лева като средствата са осигурени по Националната програма Дигитална квалификация, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Вижте повече във видеото.

Работата по изпълнението на Стратегията ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле е много добра, като това е резултат от съвместната дейност на всички заинтересовани страни, както и екипа на МИГ Тутракан - Сливо поле.

По трите оперативни програми, които са в Стратегията ВОМР – Програма за развитие на селските райони /ПРСР/, Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации /ОПИК/ и Оперативна програма околна среда /ОПОС/ има приети и обработени 100 бр. проектни предложения, бенефициенти от територията на двете Общини Тутракан и Сливо поле.

Сключените договори са 53бр. , т.к една част от бенефициенти се отказаха да подпишат договори с Управляващият орган Държавен фонд земеделие, след пандемията Covi19. За 2023 год. по отворени приеми има подписани 19 бр. договора.

Важно е да се отбележи, че верификацията на подписаните договори също е с много добри темпове, наваксването от началото на периода е факт. Една голяма част от договорите по частните мерки са верифицирани. Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации /ОПИК/ е програмата, която е изплатила почти на 97% заявилите средства, това е в резултат на първите подписани договори още през 2019 год., общият брой верифицирани са 30 бр. до края на 2023 год. Можем да обобщим 92% са одобрените проекти по Стратегията ВОМР МИГ Тутракан - Сливо поле.

За 2024 год. екипа е подготвил Индикативен график, съобразен с заинтересованите страни на остатъчния ресурс, както следва:

Мярка 4.1 "Подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства" в момента е отворена и Мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" ще бъде отворена през месец февруари 2024 год.

Важно е да се отбележи и работата, която бе свършена с изпълнението на мярка 19.1 с изпълнението на дейностите включени в проекта "Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле".   За новия програмен период Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) отново е водещ фонд по прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР - чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР). При подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 – 2027 година, МИГ има възможност да включи мерки за финансиране на местни проекти не само от ЕЗФРСР, но и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ+) чрез:

  • Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР)
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 г. (ПОС)
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. (ПРЧР)
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации" 2021-2027 г. (ПКИП)
  • Програма "Образование" 2021 -2027 г. (ПО)

След проведените информационни срещи,  обучения  и анализи на заинтересованите страни на територията на МИГ Тутракан Сливо поле, се планираха в стратегията интервенции и мерки от представените по-горе програми. Има заявени потребности от страна на местната общност и интерес от потенциални кандидати, идеи за местни проекти.

Чрез подхода Лидер, до местната общност достига повече ресурс от ЕС и той спомага за подобряване на инфраструктурата в населените места и запазване на културното историческото наследство за поколенията.

Децата са нашето бъдеще и инвестирането в тяхното развитие още от ранна възраст е задължение не само на родителите, но и на цялото общество, всички тези положени грижи ще се възнаградят с времето. Чрез различни обучения на педагогическият и непедагогическият персонал, медиаторите ще се опитаме да създадем една по добра среда за учащите в училищата на територията на "МИГ Тутракан Сливо поле".

Възможностите, които дава Стратегическият план за развитие на селските райони /2021 2027/ Министерство на земеделието и храните, надграждат политиките, които досега са прилагани и развивани в сектор земеделие за селските райони. Важен момент в новият период е социалното земеделие и отделянето на специално внимание за малките стопанства и иновациите в стопанствата.

С дейностите включени в проекта "Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле", местната общност ще получава своевременно информация за възможностите, които се дават на основание прилагането на Регламент 2021/2115 и Регламент 2021/1060, пряко относими към изпълнението на проекта.

С реализирането на проекта, местната общност на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле ще реализира проекти чрез който и двете Общини Тутракан  и Сливо поле ще станат, едно по-добро място за реализиране на идеи и мечти.