Програма

By 09 Януари 2018 Прочетена 23932 пъти 0

„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, които биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!  

      

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК 9 юли

 

 07:00  "Пъзел" - драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 31 епизод

 10:00  "Позиция на дете" - драма 

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Сянката на Елена" - тв сериал, 3 епизод

 13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 4 епизод

 14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 5 епизод

 15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 6 епизод

 16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 7 епизод

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Жо” – тв сериал, 5 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Витоша, моя любов" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  XVI Черноморски събор "Евро фолк" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 14 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 15 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Господин Никой" - драма

 02:30  "Обирджийката" - драма

 04:30  "Бирария "Романтика" - драма

 06:00  "Светлите дни престоят" - драма

 07:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 10 юли

 

07:30  "Ароматът на успеха" - комедия

09:00  "Глухарят" - тв сериал, 32 епизод

10:00  "Другото мълчание" - драма

12:00  "Фолклорна трапеза"

13:00  "Сянката на Елена" - тв сериал, 8 епизод

13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 9 епизод

14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 10 епизод

15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 11 епизод

16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 12 епизод

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Жо” – тв сериал, 6 епизод 

18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

19:00  "Изкуство ли е соцреализма?" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

20:00  IX Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2019  – документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

21:50  "Глухарят" - тв сериал, 16 епизод

23:30  "Глухарят" - тв сериал, 17 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

00:00  "Ароматът на успеха" - комедия

01:30  "Исус ме обича" - комедия

03:00  "Позиция на дете" - драма

05:00  "Пъзел" - драма

06:30  Документален филм

 

СЪБОТА 11 юли

 

07:00  "Мьобиус" - драма 

09:00  "Гигантския механичен човек" - драма                  

10:30  "Ванга е винаги около нас" – документален филм 

11:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  “Позиция на дете” – драма

16:00  "Майсторите, които върнаха времето напред"  - документален филм

17:00  "Балканфолк" - фолклор

17:40  "Обирджийката" - драма

19:35  “Господин Никой” – драма

22:00  “Мьобиус” – драма

00:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

02:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

04:00  “Позиция на дете” – драма

06:00  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 12 юли

 

07:00  “Позиция на дете” – драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

12:00  "Полски Тръмбеш - 17 км път в бъдещето" - документален филм 

12:30  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор 

13:00  “Господин Никой” – драма 

15:30  "Фолклорна трапеза"

17:30  "Обирджийката" - драма

19:30  "Гигантския механичен човек" - драма

21:00  "Обирджийката" - драма

23:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

01:00  “Светлите дни предстоят” – драма 

02:30  “Малкият остров” – драма 

04:00  “Пъзел” – драма

05:30  "Гиганския механичен човек" - драма

06:55  Документален филм

  

ПОНЕДЕЛНИК 13 юли

 

 07:00  “Малкият остров” – драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 33 епизод

 10:00  “Една внезапна спирка” - документален филм

 10:30  "Пъзел" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Сянката на Елена" - тв сериал, 13 епизод

 13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 14 епизод

 14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 15 епизод

 15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 16 епизод

 16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 17 епизод

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:40  “Жо” – тв сериал, 7 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  “Добрич - градът на Помирението” – документален филм

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  XVI Черноморски събор "Евро фолк" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 16 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 17 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Ароматът на успеха" - комедия

 01:30  "Облаците над Силс Мария" - драма

 03:30  "Обиджийката" - драма

 05:30  "Светлите дни предстоят" - драма

 06:55  Документален филм

 

ВТОРНИК 14 юли

 

 07:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 34 епизод

 10:00  “Облаците над Силс Мария” – драма

 12:00  "Фолклорна трапеза" 

 13:00   "Сянката на Елена" - тв сериал,  18 епизод

 13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 19 епизод

 14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 20 епизод

 15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 21 епизод

 16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 22 епизод

 17:00  “Песни за душата” – стари градски песни

 17:30  “Жо” – тв сериал, 8 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Бялата приказка на Черно море" - документален филм 

 19:20  "Връх в пустинята" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  XXIII Старопланински събор "Балкан фолк" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 18 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 19 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 02:00  "Светлите дни предстоят" - драма

 03:30  "Малкият остров" - драма

 05:00  "Другото мълчание" - драма

 06:30  Документален филм

 

СРЯДА 15 юли

 

 07:00  "Обирджийката" - драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 35 епизод

 10:00  "Гигантския механичен човек" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"  

 13:00   "Сянката на Елена" - тв сериал,  23 епизод

 13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 24 епизод

 14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 25 епизод

 15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 26 епизод

 16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 27 епизод

 17:00  “Изворче” – фолклор за деца

 17:30  “Жо” – тв сериал, 1 епизод  

 18:45   НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Изкуството е вечно" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  XV Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море" 2019 – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 20 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 21 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Малкият остров" - драма

 01:30  "Мьобиус" - драма

 03:30  "Другото мълчание" - драма

 05:00  "Пъзел" - драма

 06:25  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 16 юли

 

 06:30  "Господи Никой" - драма

 09:00  "Глухарят" - тв сериал, 36 епизод

 10:00  "Извинявах, ако те нарека любов" - драма 

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Сянката на Елена" - тв сериал, 28 епизод

 13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 29 епизод

 14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 30 епизод

 15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 31 епизод

 16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 32 епизод

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Жо” – тв сериал, 2 епизод 

 18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 19:00  "Витоша, моя любов" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 20:00  "Фолклорното наследство на Априлци" 1 част – документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 21:50  "Глухарят" - тв сериал, 22 епизод

 23:30  "Глухарят" - тв сериал, 23 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

 00:00  "Мьобиус" - драма

 02:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 04:00  "Позиция на дете" - драма

 06:00  "Исус ме обича" - комедия

 07:25  Документален филм

 

ПЕТЪК 17 юли

 

07:30  "Пъзел" - комедия

09:00  "Глухарят" - тв сериал, 37 епизод

10:00  "Ароматът на успеха" - комедия

12:00  "Фолклорна трапеза"

13:00  "Сянката на Елена" - тв сериал, 33 епизод

13:50  "Сянката на Елена" - тв сериал, 34 епизод

14:40  "Сянката на Елена" - тв сериал, 35 епизод

15:30  "Сянката на Елена" - тв сериал, 36 епизод

16:20  "Сянката на Елена" - тв сериал, 37 епизод

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Жо” – тв сериал, 3 епизод 

18:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

19:00  "Художникът на птиците" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

20:00  "Фолклорното наследство на Априлци" 2 част – документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

21:50  "Глухарят" - тв сериал, 24 епизод

23:30  "Глухарят" - тв сериал, 25 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА "КИС 13"

00:00  "Мьобиус" - драма

02:00  "Гигантския механичен човек" - драма

03:30  "Бирария "Романтика" - драма

05:00  "Малкият остров" - драма

06:30  Документален филм

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Четвъртък, 09 Юли 2020 17:29
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.