„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, който биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!

   

 

 

ПОНЕДЕЛНИК 12 август

 06:00  "Мьобиус" - драма

 08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 21 епизод

 08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 22 епизод

 09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 23 епизод

 10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 24 епизод

 11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 25 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 108 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 31 епизод

 15:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

 16:30  Документален филм 

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 46 епизод

 18:20  “Глухаря” – тв сериал, 11 епизод

 19:10  “Глухаря” – тв сериал, 12 епизод

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 97 епизод

 21:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 26 епизод

 23:00  “Глухаря” – тв сериал, 27 епизод

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 122 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 02:00  "Пъзел” – драма 

 03:30  “Ароматът на успеха” – драма

 05:00  “Светлите дни предстоят” – драма

 06:25  Документален филм

 

ВТОРНИК 13 август

 06:30  “Исус ме обича” – комедия

 08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 26 епизод

 08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 27 епизод

 09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 28 епизод

 10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 29 епизод

 11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 30 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 109 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 32 епизод

 15:00  “Бирария "Романтика” – драма

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 47 епизод

 18:20  “Глухаря” – тв сериал, 13 епизод

 19:10  “Глухаря” – тв сериал, 14 епизод

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 98 епизод

 21:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 28 епизод

 23:00  “Глухаря” – тв сериал, 29 епизод

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 123 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

 02:00  "Обиджийката” – драма

 04:00  “Господин Никой” – драма

 06:25  Документален филм

 

СРЯДА 14 август

 06:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 31 епизод

 08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 32 епизод

 09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 33 епизод

 10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 34 епизод

 11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 35 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 110 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 33 епизод

 15:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 48 епизод

 18:20  “Глухаря” – тв сериал, 15 епизод

 19:10  “Глухаря” – тв сериал, 16 епизод

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 99 епизод

 21:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 30 епизод

 23:00  “Глухаря” – тв сериал, 31 епизод

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 124 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

 02:00  "Светлите дни предстоят” – драма 

 03:30  “Малкият остров” – драма

 05:00  “Гигантския механичен човек” – драма

 06:25  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 15 август

 06:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

 08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 36 епизод

 08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 37 епизод

 09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 38 епизод

 10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 39 епизод

 11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 40 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 111 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 34 епизод

 15:00  “Исус ме обича” – комедия

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 49 епизод

 18:20  “Глухаря” – тв сериал, 17 епизод

 19:10  “Глухаря” – тв сериал, 18 епизод

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 100 епизод

 21:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 32 епизод

 23:00  “Глухаря” – тв сериал, 33 епизод

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 125 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

 02:00  "Мьобиус” – драма 

 04:00  “Позиция на дете” – драма

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 16 август

06:30  "Другото мълчание" - драма

08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 41 епизод

08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 42 епизод

09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 43 епизод

10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 44 епизод

11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 45 епизод

12:10  “Фолклорна трапеза"

13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 112 епизод

14:00  “Глухаря” – тв сериал, 35 епизод

15:00  “Обирджийката” - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 50 епизод

18:20  “Глухаря” – тв сериал, 19 епизод

19:10  “Глухаря” – тв сериал, 20 епизод

20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 101 епизод

21:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

22:00  “Глухаря” – тв сериал, 34 епизод

23:00  “Глухаря” – тв сериал, 35 епизод

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 126 епизод

01:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

02:00  "Бирария "Романтика” – драма 

03:30  “Пъзел” – драма

05:00  “Ароматът на успеха” – комедия

06:25  Документален филм

 

СЪБОТА 17 август

06:00  “Глухаря” – тв сериал, 31 епизод

06:45  “Глухаря” – тв сериал, 32 епизод

07:30  “Глухаря” – тв сериал, 33 епизод

08:15  “Глухаря” – тв сериал, 34 епизод

09:00  “Глухаря” – тв сериал, 35 епизод

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 44 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 45 и 46 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

16:00  "Балканфолк" – фолклор

17:00  "Господин Никой" - драма

19:30  "Гигантския механичен човек" - драма

21:00  “Глухаря” – тв сериал, 46 епизод

22:00  "Светлите дни предстоят" - драма

00:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

01:00  "Малкият остров" - драма

02:30  "Пъзел" - драма

04:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

06:00  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 18 август

07:00  "Обирджийката" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 45 епизод

11:00  "Гигантския механичен човек" - драма

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

15:00  "Фолклорна трапеза"

16:00  "Другото мълчание" - драма

17:30  XIV Международен фолклорен фестивал “Евро фолк – Черно море“ 2018 - документален филм

18:30  "Господин Никой" - драма

21:00  “Глухаря” – тв сериал, 47 епизод

22:00  "Пъзел" - драма

00:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

01:00  "Светлите дни предстоят" - драма

02:30  "Бирария "Романтика" - драма

04:10  "Малкият остров" - драма

05:40   Документален филм 

  

ПОНЕДЕЛНИК 19 август

 06:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 46 епизод

 08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 47 епизод

 09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 48 епизод

 10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 49 епизод

 11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 50 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 113 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 36 епизод

 15:00  “Позиция на дете” – драма

 16:30  Документален филм 

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 51 епизод

 18:20  “Глухаря” – тв сериал, 21 епизод

 19:10  “Глухаря” – тв сериал, 22 епизод

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 102 епизод

 21:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 36 епизод

 23:00  “Глухаря” – тв сериал, 37 епизод

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 127 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 01:50  “Глухаря” – тв сериал, 1 епизод

 02:40  “Глухаря” – тв сериал, 2 епизод

 03:30  “Глухаря” – тв сериал, 3 епизод

 04:20  “Глухаря” – тв сериал, 4 епизод

 05:10  “Глухаря” – тв сериал, 5 епизод

 06:00  Документален филм

 

ВТОРНИК 20 август

 06:30  “Ароматът на успеха” – комедия

 08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 51 епизод

 08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 52 епизод

 09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 53 епизод

 10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 54 епизод

 11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 55 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 114 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 37 епизод

 15:00  “Другото мълчание” – драма

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 52 епизод

 18:20  “Глухаря” – тв сериал, 23 епизод

 19:10  “Глухаря” – тв сериал, 24 епизод

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 103 епизод

 21:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 38 епизод

 23:00  “Глухаря” – тв сериал, 39 епизод

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 128 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 01:50  “Глухаря” – тв сериал, 6 епизод

 02:40  “Глухаря” – тв сериал, 7 епизод

 03:30  “Глухаря” – тв сериал, 8 епизод

 04:20  “Глухаря” – тв сериал, 9 епизод

 05:10  “Глухаря” – тв сериал, 10 епизод

 06:00  Документален филм

 

СРЯДА 21 август

 06:00  "Обирджийката" - драма

 08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 56 епизод

 08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 57 епизод

 09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 58 епизод

 10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 59 епизод

 11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 60 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 115 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 38 епизод

 15:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 53 епизод

 18:20  “Глухаря” – тв сериал, 25 епизод

 19:10  “Глухаря” – тв сериал, 26 епизод

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 104 епизод

 21:00  “Жо” – тв сериал, 5 епизод

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 40 епизод

 23:00  “Глухаря” – тв сериал, 41 епизод

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 129 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

 01:50  “Глухаря” – тв сериал, 11 епизод

 02:40  “Глухаря” – тв сериал, 12 епизод

 03:30  “Глухаря” – тв сериал, 13 епизод

 04:20  “Глухаря” – тв сериал, 14 епизод

 05:10  “Глухаря” – тв сериал, 15 епизод

 05:55  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 22 август

 06:00  “Мьобиус” – драма

 08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 61 епизод

 08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 62 епизод

 09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 63 епизод

 10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 64 епизод

 11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 65 епизод

 12:10  "Фолклорна трапеза"

 13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 116 епизод

 14:00  “Глухаря” – тв сериал, 39 епизод

 15:00  “Пъзел” – драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 54 епизод

 18:20  “Глухаря” – тв сериал, 27 епизод

 19:10  “Глухаря” – тв сериал, 28 епизод

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 105 епизод

 21:00  “Жо” – тв сериал, 6 епизод

 22:00  “Глухаря” – тв сериал, 42 епизод

 23:00  “Глухаря” – тв сериал, 43 епизод

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 130 епизод

 01:00  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 01:50  “Глухаря” – тв сериал, 16 епизод

 02:40  “Глухаря” – тв сериал, 17 епизод

 03:30  “Глухаря” – тв сериал, 18 епизод

 04:20  “Глухаря” – тв сериал, 19 епизод

 05:10  “Глухаря” – тв сериал, 20 епизод

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 23 август

06:30  "Гигантския механичен човек" - драма

08:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 66 епизод

08:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 67 епизод

09:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 68 епизод

10:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 69 епизод

11:20  “Сянката на Елена” – тв сериал, 70 епизод

12:10  “Фолклорна трапеза"

13:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 117 епизод

14:00  “Глухаря” – тв сериал, 40 епизод

15:00  “Бирария "Романтика” - драма

16:30  Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Сянката на Елена” – тв сериал, 55 епизод

18:20  “Глухаря” – тв сериал, 29 епизод

19:10  “Глухаря” – тв сериал, 30 епизод

20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 106 епизод

21:00  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

22:00  “Глухаря” – тв сериал, 44 епизод

23:00  “Глухаря” – тв сериал, 45 епизод

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 131 епизод

01:00  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

01:50  “Глухаря” – тв сериал, 21 епизод

02:40  “Глухаря” – тв сериал, 22 епизод

03:30  “Глухаря” – тв сериал, 23 епизод

04:20  “Глухаря” – тв сериал, 24 епизод

05:10  “Глухаря” – тв сериал, 25 епизод

06:00  Документален филм

 

 

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Понеделник, 12 Август 2019 13:42
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН