„КИС 13” запазва правото си за промени в предварително публикуваната програма, като ще отразява на живо и на пълен запис всички по - важни пресконференции и събития, който биха представлявали интерес за аудиторията на програмата!

  

ПЕТЪК 18 октомври

06:30  "Другото мълчание" - драма

08:00  “Господин Никой” – драма

10:30  “Другото мълчание” – драма

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Гигантския механичен човек” – драма

15:00  “Исус ме обича” – комедия

16:30   Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Жо” – тв сериал, 7 епизод

18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  "Майстор на акварела" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00   “Законът на любовта” – тв сериал, 135 епизод

21:00   Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 13 епизод

22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 14 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 11 епизод

01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 12 епизод

01:00  “Светлите дни предстоят” – драма

02:30  “Ароматът на успеха” – комедия

04:00  “Мьобиус” – драма

06:00  Документален филм

 

СЪБОТА 19 октомври

06:00  "Гигантския механичен човек" - драма

07:30  XI Европейски шампионат по фолклор “Евро фолк 2019“ - документален филм

08:30  "Пъзел" - драма

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 62 епизод

11:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 63 и 64 епизод

13:00  "АРЕНА - място за срещи" - публицистика

13:30  "Песни за душата" – стари градски песни   

14:00   "Облаците над Силс Мария" - драма

16:00  "Балканфолк" – фолклор

16:40  "Бирария "Романтика" - драма

18:30  IX Световен шампионат по фолклор „World Folk“ 2019  – документален филм                   

19:30  "Господин Никой" - драма

22:00  "Мьобиус" - драма

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 16 епизод

00:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 17 епизод

01:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 18 епизод

02:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 19 епизод

03:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 20 епизод

04:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 21 епизод

05:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 22 епизод

05:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 23 епизод

06:40  Документален филм

 

НЕДЕЛЯ 20 октомври

07:00  "Малкият остров" - драма

09:00  "Изворче" – фолклор за деца  

09:30  "АРЕНА - място за срещи" – публицистика

10:00  “Сянката на Елена” – тв сериал, 63 епизод

11:00  "Другото мълчание" - драма

12:30  “Да сме живи, да сме здрави” – фолклор

13:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

15:00  "Фолклорна трапеза"

16:00  "Исус ме обича" - комедия

17:30  "Петър Мичев - Педро" - документален филм

18:00  "Гигантския механичен човек" - драма

19:30  "Фолклорното наследство на Априлци" 1 и 2 част - документален филм

21:30  "Господин Никой" - драма

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 24 епизод

00:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 25 епизод

01:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 26 епизод

02:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 27 епизод

03:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 28 епизод

04:10  “Законът на любовта” – тв сериал, 29 епизод

05:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 30 епизод

06:00   Документален филм 

  

ПОНЕДЕЛНИК 21 октомври

 06:30  "Малкият остров" - драма

 08:00  “Господин Никой" - драма

 10:30  “Гигантския механичен човек" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Позиция на дете" - драма

 15:30  “Бирария "Романтика” – драма

 17:00  “Балканфолк” – фолклор

 17:40  “Жо” – тв сериал, 8 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Иван, талантът и децата" - документален филм

 19:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 136 епизод

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 14 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 15 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 13 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 14 епизод

 02:00  “Светлите дни предстоят” – драма

 03:30  “Господин Никой” – драма

 05:55  Документален филм

 

ВТОРНИК 22 октомври

 06:00  “Позиция на дете” – драма

 08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 138 епизод

 08:50  “Законът на любовта” – тв сериал, 139 епизод

 09:40  “Законът на любовта” – тв сериал, 140 епизод

 10:30  “Законът на любовта” – тв сериал, 141 епизод

 11:20  “Законът на любовта” – тв сериал, 142 епизод

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Обирджийката" - драма

 15:00  "Извинявай, ако те нарека любов" - драма

 16:30  Документален филм

 17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

 17:30  “Жо” – тв сериал, 1 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Природа и геометрия" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 137 епизод

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 16 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 17 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 15 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 16 епизод

 02:00  “Гигантския механичен човек” – драма

 03:30  “Позиция на дете” – драма

 05:30  Документален филм

 

СРЯДА 23 октомври

 06:00  "Мьобиус" - драма

 08:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 143 епизод

 09:00  "Гигантския механичен човек" - драма

 10:30  "Другото мълчание" - драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  "Облаците над Силс Мария" - драма

 15:00  "Бирария "Романтика" - драма

 16:30   Документален филм

 17:00  “Изворче” – детски фолклор

 17:30  “Жо” – тв сериал, 2 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Художникът умира сам" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 138 епизод

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/ 

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 18 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 19 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 17 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 18 епизод

 01:00  “Малкият остров” – драма

 03:00  “Светлите дни предстоят” – драма

 04:30  “Ароматът на успеха” – комедия

 06:00  Документален филм

 

ЧЕТВЪРТЪК 24 октомври

 06:30  “Пъзел” – драма

 08:00  “Обирджийката” – драма

 10:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

 12:00  "Фолклорна трапеза"

 13:00  “Исус ме обича” – комедия

 15:00  “Позиция на дете” – драма

 16:30   Документален филм

 17:00  "Да сме живи, да сме здрави" - фолклор

 17:30  “Жо” – тв сериал, 3 епизод

 18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

 19:00  "Художник на послания" - документален филм 

 19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 20:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 139 епизод

 21:00   Документален филм

 21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 20 епизод

 22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 21 епизод

 23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

 00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 19 епизод

 01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 20 епизод

 01:00  “Мьобиус” – драма

 03:00  “Ароматът на успеха” – комедия

 04:30  “Исус ме обича” – комедия

 06:00  Документален филм

 

ПЕТЪК 25 октомври

06:30  "Ароматът на успеха" - комедия

08:00  “Извинявай, ако те нарека любов” – драма

10:00  “Позиция на дете” – драма

12:00  “Фолклорна трапеза"

13:00  “Бирария "Романтика” – драма

15:00  “Гигантския механичен човек” – драма

16:30   Документален филм

17:00  "Песни за душата" – стари градски песни

17:30  “Жо” – тв сериал, 4 епизод

18:45   НОВИНИТЕ НА „КИС 13”

19:00  "Отражението знае повече" - документален филм 

19:45  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

20:00   “Законът на любовта” – тв сериал, 140 епизод

21:00   Документален филм

21:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

21:50  “Сянката на Елена” – тв сериал, 22 епизод

22:40  “Сянката на Елена” – тв сериал, 23 епизод

23:30  НОВИНИТЕ НА „КИС 13” /повторение/

00:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 21 епизод

01:00  “Законът на любовта” – тв сериал, 22 епизод

01:00  “Гигантския механичен човек” – драма

02:30  “Пъзел” – драма

04:00  “Обирджийката” – драма

06:00  Документален филм

 

 

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Петък, 18 Октомври 2019 17:16
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

www.kiss13.net
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН