телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Обявиха второто класиране за прием във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Към момента по специалности във висшето училище в първи курс за учебната 2016/2017 година са се записали 1330 души. Останалите свободни места ще се попълнят от приетите на второ класиране, като студентите могат да се запишат на 12 и 13 юли.

Ако все още има незаети места, на 14 юли  ще бъде изнесена информация за броя на окончателно записаните първокурсници и свободните места по специалности. Ще се оповести и процедурата по попълването на незаетите места, което ще започне от 18 юли и ще продължи до изчерпването им.

Студентите могат да се записват и за обявените специалности в платено обучение.

Подробна информация за свободните места в различните специалности може да се намери в Бюрото за кандидатстудентска информация към Великотърновския универистет. 

Успешна кандидатстудентска кампания отчитат от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Въпреки демографската криза и изтичането на студенти към европейските университети интересът към предлаганите специалности на висшето училище тази година е значителен.

Записани за студенти в акцията „Рано рани“ са 707 души, платено обучение – 138 и 1040 са новите студенти на първо класиране, което излезе на 6 юли. Оставащите незаети места на този етап са 271, като по-голямата част от тях са в специалностите от направлението педагогика на обучението.

За някои специалности кандидатите за записване по първо желание са повече от капацитета на университета - право, психология, английски език, журналистика, връзки с обществеността, туризъм, софтуерно инженерство, предучилищна и начална училищна педагогика. Ще бъде осъществена и телефонна връзка с такива кандидати и ще им бъде предложено записване в платената форма на обучение, където таксите не се различават съществено от таксите в държавната поръчка.

Второто класиране ще бъде обявено в понеделник следващата седмица, а записването ще стане на 12 и 13 юли. На 14 пък ще бъде изнесена информация за броя на окончателно записаните първокурсници и евентуалните незаети места. Ще се оповести и процедурата по запълването им, което ще започне от 18 юли и ще продължи до изчерпване на местата.

Университетът ще работи без ваканция през юли и август. Записванията на новоприети студенти могат да стават всеки работен ден.

Оздравителната програма на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” вече е одобрена и се очаква финансовото министерство да отпусне 2 милиона лЕВА за учебното заведение, заяви ректорът проф. д-р Христо Бонджолов.

По думите му в плана са направени само козметични корекции и е въпрос на време средствата да бъдат приведени.

Към момента университетът е успял да покрие 1,5 млн. лв. задължения от общо заварените 6 милиона. С очакваната от държавата сума ще бъдат погасени още над 2 милиона лева, а останалите най-вероятно ще бъдат покрити от спонсори, които ръководството нна висшето училище вече е осигурило.

Бе подчертана и важността на това Великотърновския университет да се развива, за да успее да се справи с трудностите. В тази връзка бяха отчетени и положителните резултати от кандидатстуденстката кампания. Отбелзява се успех при платеното образование, за което са отпуснати 550 места. Записаните до момента са 120 души, от които 50 са в специалността „Право” .

Заради очаквания недостиг на учители, ВТУ стартира и нова инициатива. През следващата учебна година ще приеме повече от 500 задочници в платена форма на обучение за предучилищна и начална педагогика, философия, физическо възпитание, математика и информатика. 

178 магистърски програми след завършена степен на висшето образование предлага Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в 3 форми на обучение: редовна, задочна или дистанционна.

Дългогодишното институционално сътрудничество между ВТУ и Института за икономически изследвания на БАН включва и обучението на студенти в 13 съвместни магистърски програми по икономически и управленски специалности.

Първият прием на документи - молба до ректора по образец, оригинал и копие от дипломата за висше образование е до 14 юли, а записването е от 26 до 28 юли. Вторият прием е от 12 до 29 септември със записване от 10 до 14 октомври. Документите се подават в Бюрото за информация.

Междувременно за кандидат-студентите Великотърновският университет организира утре  извънредни тестове по български език и история. Могат да участват всички, които са пропуснали редовните сесии или са се явили, но са получили слаба оценка. Допуска се участие и за повишаване на получените от предишните сесии оценки.  

140 абсолвенти от специалност "Право" към Юридическия факултет на Великотърновския университет получиха своите дипломи за завършено висше образование.

На тържеството присъстваха ректорът на висшето училище проф. д-р Христо Бонджолов, деканът проф. Цветан Сивков, министърът на правосъдието Екатерина Захариева и заместник-председателят на народното събрание Иван Иванов. 

На 20 абсолвенти с отличен успех, дипломите връчиха ректорът проф. д-р Христо Бонджолов и министърът на правосъдието Екатерина Захариева.

Юридическият факултет във Великотърновския университет е създаден през 1991г. и е първият извънстоличен правен факултет в страната. В специалността “Право” се подготвят юристи – специалисти за нуждите на съдебната система, правното осигуряване на държавните институции, търговски дружества, банки и застрахователни дружества.

След полагане на държавните изпити следва шестмесечен задължителен стаж, който е организиран и ръководен от Министерството на правосъдието.

Продължава кандидат-студентската кампания във великотърновския университет Св. св. "Кирил и Методий".

На 16 април ще се състояха изпитите по История на България, Английски език, проверка на говорните и комуникативни способности, математика, Физическо възпитание и Музика. На 17 април пък беше тестът по Български език.

На изпитите се явиха над 560 души, като почти половината кандидат-студенти положиха тест по Български език. С кандидатстудентските изпити по Български език, История на България и Английски език се кандидатства за повече от 40 специалности.

Следващите дати за конкурсни изпити във Великотърновския университет са на 28 и 29 май и 6 и 7 юни.

Междувременно продължава акцията “Рано рани”, която стартира на 9 март и ще продължи до изчерпване на обявените места. Досега близо 400 души са запазили място в любима специалност. За същия период, 45 кандидат-студенти, които са завършили средно образование в предходни години, вече са се записали във Великотърновския университет. 

На 19 и 20 март се проведоха първите конкурсни изпити във Великотърновския университет от кандидатстудентския прием за академичната 2016/2017 година. В събота се състояха изпитите по Български език, под формата на тест, проверка на говорните и комуникативни способности и Тест по информатика и информационни технологии. Вчера пък бяха изпитите по История на България, Английски език и Проверка на говорните и комуникативни способности.

В добро настроение и с много усмивки влизаха в залите кандидат-студентите, за разлика от своите родители, които притеснено ги чакаха в двора пред Ректората. На  конкурсните изпити се явиха близо 400 души. Тестовете по български език и история бяха с продължителност 2 часа, а по английски език – 3. С конкурсните изпити по Български език, История на България и Английски език се кандидатства за повече от 40 специалности във Великотърновския университет. От два подготвени вариaнта Весела Николова от Плевен изтегли втори вариант на изпита по английски език. Тя получи подарък книга от университетското издателство.

Следващите дати за конкурсни изпити във Великотърновския университет са на 16 и 17 април, 28 и 29 май, и 6 и 7 юни. Междувременно продължава и акцията "Рано рани" на Великотърновския университет. Вече над 120 кандидат-студенти са си запазили място в предпочитана от тях специалност. Акцията, която стартира на 9 март, ще продължи до изчерпване на обявените места. 

Продължава акцията "Рано рани" на Великотърновския университет, която стартира на 9 март тази година и ще продължи до изчерпване на обявените места. Запазили място в любима специалност вече са направили над 100 души, а записалите се от минали години са 20 души, като бройката се променя всеки ден.

Кампанията "Рано рани" досега върви много успешно. Голям интерес има и към най-новата специалност на Великотърновския университет - Английски език и втори чужд език с информационни технологии. Повече от 10 души са си запазили място. При приложна лингвистика английски и втори чужд език интересът също е голям - 9 души са запазили своето място.

Великотърновският университет бе домакин на 10-та Областна литературна конференция за ученици от 11 и 12 клас. Те представиха средните училища в Силистра, Тутракан, Дулово и Главиница. За пръв път конференцията, единствена по рода си на областно ниво в страната, се проведе извън Силистра с любезното домакинство на Великотърновския университет.

По линия на министерството на образованието и науката близо 60 зрелостници получиха грамоти, книги и диск срещу представените от тях есета и разкази по темата "Вина, наказание и прошка в българската литература и култура". 

На базата на издадените удостоверения за  представяне в конференцията, отличниците получиха правото да се запишат във  великотърновския университет без кандидат-студентски изпит във всички учебни дисциплини без юридическата специалност.

Пълен запис от провелата се във вторник пресконференция на ръководството на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".