fbpx

Община Русе е в готовност за предстоящия зимен сезон. Заедно с допълнителната техника, може да се разчита на 85 машини за снегопичистване на улици и пътища на територията на общината.

Извършват се проверки на място във фирмите, с които има сключени договори, каза за Новините на телевизия КИС 13 директорът на Дирекция "Обществен ред и сигурност" в Община Русе Спасимир Димитров.

Договорените машини са 67, но при необходимост могат да станат 85 за снегопочистване на територията на цялата община.

Като цяло област Русе е в готовност за предстоящия зимен сезон. За поддръжката на републиканската пътна мрежа са ангажирани 93 снегопочистващи машини, като в тази бройка не влиза техника на общините.

Налични или в процес на доставка са и необходимите инертни материали, луга и сол.

Създадена е организация при необходимост движението на леки и тежкотоварни автомобили да бъде спирано още в някои от съседните области.

Във всички общини от областта е обезпечено безпроблемното функциониране на социалните услуги, а също така са определени и места за настаняване на бедстващи хора.

Пълен запис от редовното заседание на Общински съвет - Разград, което се проведе на 24 ноември.

Предлагат актуализация на таксата за битови отпадъци в Разград.

Местната администрация е изготвила предложение за докладна записка, която да бъде обсъдена на заседанието на Общинския съвет през декември.

През следващата година започва оздравителен процес за преодоляване на дисбаланса по отношение на битовите отпадъци в общината. За Разград се предлага увеличение на такса смет от 3,3 на 4 промила, а по населените места стойностите са различни - между 5,50 и 25 промила.

Този налог не е променян в общината от декември 2014 година, а се е увеличил близо три пъти размерът на отчисленията, които всяка Община внася в Регионалната инспекция по опазване на околната среда. Това, както и разходите за почистване във всяко отделно населено място, са основни елементи от формирането на необходимата сума за поддържане на чистота.

През последните 5 години са се получили недобори, които водят до натрупване на значителен размер на неразплатени разходи, поради което възниква необходимостта от актуализация на действащите такси "Битови отпадъци", на принципа "Замърсителят плаща". Ако бъде приета план-сметката за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата, през следващата година дисбалансът по отношение на битовите отпадъци ще бъде преодолян.

Ако предложението не бъде одобрено, след средата на годината, Общината няма да има финансов ресурс да поеме този сериозен разход.

Междувременно от Общинска администрация продължават да работят по двата проекта за чистота – изграждането на трета клетка на Регионалното депо за отпадъци и сепариращата инсталация.

Започна повторното засаждане на 615 фиданки в най-големия Жилищен комплекс в Разград - "Орел".

Те ще бъдат на мястото на засадените преди 2 години по проект за паркоустрояване на квартала.

Припомняме, че през лятото от Агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" извършиха проверка и констатираха, че множество от дърветата и храстите са изсъхнали, поради което отправиха препоръка към Община Разград те да бъдат подменени. Дейностите бяха планирани от местната управа за ноември, което е подходящ период за засаждане на подобни растения.

При изваждането на изсъхналите дръвчета бе установено, че част от тях са засадени с пластмасовите си саксии, на плитко или със скъсена коренова система. Общинското ръководство внесе в Окръжна прокуратура сигнал за установеното, като бе уведомена и обществеността за начина на изпълнение на европейския проект в предходния мандат.

Днес засаждането на новите фиданки се извършва по всички правила. След като се извадят от саксиите, пръстта в кореновата система се разрохва и се поставят в дупки с дълбочина 40 см. Запълват се с пръст до средата, след което се трамбова, с цел уплътняване около засадените дървета. Фиданката се полива и продължава запълването с пръст.

Днес бяха засадени 100 фиданки ясен. Утре работниците продължават с иглолистните дървета – чер бор, смърч и туя. Очаква се повторното засаждане да приключи до края на седмицата.

Безплатен паркинг за електромобили в "синята" зона в Разград, предлагат от Общинска администрация.

Докладната записка ще бъде обсъдена и гласувана на предстоящото заседание на Общинския съвет на 24 ноември. Предложението на кмета Денчо Бояджиев е общинските съветници да одобрят пропуск за безплатно паркиране в "синя" зона на електромобили.

Става дума за изменение и допълнение на Наредба №12 на Общинския съвет за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Общината, тъй като досега действащата съдържа разпоредби, които не кореспондират със Закона за движение по пътищата.

Вместо билет, на паркиралите в зоната вече ще се издава касов бон. Според новите разпоредби, Община Разград не гарантира запазено място в "синя" зона. Регламентирани са по-подробно случаите на принудително задържане на МПС в тази зона, както и времетраенето на статута "принудително задържан".

В наредбата е регламентиран начинът и мястото на поставянето на скобата, както и извършването на съответните действия от длъжностните лица, до момента на освобождаването на автомобила, както и отговорностите при евентуално нанесени повреди.

При блокиран автомобил служителите на Отдел "Опазване на обществения ред" правят най-малко пет снимки за констатиране на нарушението. Сумата по разходите и престоя на принудително задържаното МПС се поема от собственика му.

След заплащането на сумата се издава финансов документ и автомобилът се освобождава.

Утре започват обсъжданията на докладните записки в закрити заседания на постоянните комисии.