fbpx

Община Разград ще тегли заем от 600 000 лева за изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Поемането на общински дълг се налага за осигуряване на дължимите текущи и окончателни плащания за строително-монтажните работи.

Проектът предвижда подобряване на условията за предоставяне на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата, която е съобразно индивидуалните потребности на конкретното дете и на членовете на неговото семейство, обясни заместник-кметът на Община Разград Полина Иванова.

За осигуряване на дължимите текущи и окончателни плащания по проекта, общината не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да се използва кредит от фонд "Флаг".

Общата стойност на проекта е близо 1 милион лева изцяло безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

Предлагат да се въведе еднопосочно движение по улица "Вардар" в района на Основно училище "Никола Икономов" в Разград.

Предложението бе разгледано на заседание на Общинската комисия по организация на движението, в която участват и представители на Пътна полиция, отдел "Опазване на обществения ред" и на група "Пътна сигнализация" в Общинско предприятие "Ремонтстрой".

Според директора на училището Димитър Петров има затруднения в движението и опасност от пътни произшествия поради това, че около 80% от учениците се водят и прибират от родителите си с автомобили. Така в началото и края на учебния ден пред централния вход на училището се образуват задръствания и критични ситуации. Там спират и училищните автобуси, за които двупосочното движение на коли също създава затруднения.

Членовете на комисията извършиха оглед на място, след което бяха единодушни, че определянето на еднопосочно движение по ул. "Вардар" в района на ОУ "Никола Икономов" ще облекчи трафика в района и ще намали предпоставките за инциденти.

Започна и самата процедура по въвеждане на промяната, като съгласно протокола от заседанието на комсиията, движението по ул. "Вардар" става еднопосочно в участъка между улиците "Янтра" и "Брегалница", където е южният вход на ОУ "Никола Икономов".

Движението в една посока се организира със съответните пътни знаци, които ще бъдат поставени от служители на Общинско предприятие "Ремонтстрой".

Община Разград и Пощенска банка сключиха договор, с който се дава нова практична и удобна възможност жителите на общината да си платят местните данъци.

Съгласно договора от началото на месец октомври банката приема суми за данъчни задължения към Община Разград посредством дигитални канали – интернет банкиране e-Postbank и мобилно приложение m-Postbank, а след това превежда тези суми по банковата сметка  на Община Разград.

Така онлайн вече могат да се извършват 11 вида плащания. Ето кои са те заедно с кодовете за видовете плащания:

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви за просрочие

44 22 00 – Данък върху наследствата и лихви за просрочие

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви за просрочие

44 14 00 – Окончателен годишен (патентен) данък и лихви за просрочие

44 25 00 – Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин и лихви за просрочие

44 28 00 – Туристически данък и лихви за просрочие

44 14 00 – Данък върху таксиметров превоз и лихви за просрочие

44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви за просрочие

44 80 13 – Такса за притежаване на куче и лихви за просрочие

44 34 00 – Други данъци (недобор пътен данък) и лихви за просрочие

44 65 00 – Глоби и имуществени санкции по Закона за местни данъци и такси

Община Разград иска да тегли кредит от 600 000 лева за изпълнение на проект за изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Предложението ще бъде обсъдено на предстоящото заседание на Общинския съвет на 27 октомври, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Услугата Център за работа с деца на улицата е свързана с превенция на отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата; семейно консултиране и подкрепа, ограмотяване на децата и обучение в родителски умения.

Проектът включва основен ремонт на сграда общинска собственост, в която ще бъде пребазиран Центърът за работа с деца на улицата. Предвиждат се помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране на обекта и за създаване на уютна среда за неговите ползватели. Общата стойност на проекта е близо 1 000 000 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

За осигуряване на дължимите окончателни плащания, Общината не разполага със свободен финансов ресурс и се налага да поеме краткосрочен общински дълг в размер до 600 000 лева.

На октомврийското заседание на Общинския съвет в Разград ще се гласува и решение услугата "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" да се предостави на Домашния социален патронаж за срок от 6 месеца, тъй като досегашният договор изтича.

Пълен запис от тържественото заседание на Общински съвет - Разград по случай 12 октомври - Ден на българската община.