На последната сесия на Общинския съвет в Разград, не бяха приети корекции в бюджета, които целят осигуряване на средства за дофинансиране на важни за града проекти.

Освен това в Общината са постъпили и много докладни записки от кметове на малките населени места, чиито проблеми са щели да бъдат поне частично решени с тях.

Според кмета на Разград д-р Валентин Василев, мотивите на съветниците за отхвърлянето на докладната са неясни.

С отхвърлянето на докладната записка, изграждането на кастрационен център също се отлага.

Докладната за корекции в бюджета ще бъде отново предложена за гласуване от общинските съветници без изменения. 

Демонтират две детски площадки в разградския жилищен комплекс "Орел".

Според кмета на общината д-р Валентин Василев, съоръженият застрашават сигурността на децата. Те са били изградени предизборно през миналата година, без налична документация. Неотговарящите на изискванията детски площадки са били поставени за сметка на фирми, но за инвестицията няма никаква документация, добави още градоначалникът. 

Подготвени са проекти за две нови площадки - зад блок "Палма" и в градския парк, като стойността на бюджета за тях е 50 хил. лв. 

На пресконференцията стана ясно, и че в момента се извършва рехабилитация на улици в разград и населените места в общината. 

В Областната администрация в Разград са получени 7 проектни предложения от общинските ръководства за включване в програмата за заетост.

През тази година средствата определни за борба с безработицата за област Разград са близо 260 хиляди лева. На тази база е извършено разпределение на сумата по общини.

Най-много пари над 49 хиляди лева ще получи Разград, следвана от Исперих, Самуил и Кубрат. Завет и Лозница ще вземат около 30 хиляди лева, а Цар Калоян – 26 хиляди.

От заявените 100 места, на 8-часов работен ден ще бъдат 55 души, а на 6-часов – 45. Целевите групи по програмата за заетост са предимно младежи до 29 години и безработни над 50-годишна възраст. Периодът за заетост е 6 месеца до 31.03.2017.

За разработване на регионалната програма бе сформирана група от експерти, която ще обобщи постъпилите проектни предложения. След това те ще бъдат внесени за одобрение в Министерството на труда и социалната политика. 

Днес в Разград, в залата на народно читалище "Развитие 1869", се състоя седмото издание на Областния преглед на художествената самодейност на пенсионерските клубове и читалища под надслов "Животът е чудесен с приятели и песен".

Бяха изпратени поздравления от кмета на Разград д-р Валентин Василев и областния управител Манол Кившанов. На сцената се изявиха 34 състава. В програмата имаше много песни и хуморески, които поддържаха настроението на публиката.

Участниците в събитието бяха над 350. Най-възрастната самодейка беше Тодорка Йорданова от Исперих - на 90 години, а най-малката – 5-годишната Айше Ахмедова от село Благоево.

140 орденa и медалa от Oсвобождението до края на 20 век показва в експозоция Художествената галерия в Разград.

Тя е пад надслов „За честта и славата на България” и в нея могат да се видят много интересни експонати като изработка и семантика. Колекцията е предоставена от Регионалния исторически музей „Стою Шишков” в Смолян.

Към нея са прибавени и портрети на видни държавни и военни дейци, допринесли за развитието на България през различни исторически периоди. Портретите са от колекцията на Тошо Пейков „Блясъкът на Третото българско царство”, предоставени от поповския музей.

Може да се види ценният възпоменателен кръст, изработен за руския император Александър II, с който се полага и началото на българската наградна система. В експозицията е и първият български орден за храброст, учреден от княз Александър Батенберг. Вниманието привличат и официалните знаци за отлична служба като са представени Борисовата и Фердинандовата емисия.

Експозицията може да се види до 7 октомври. 

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.