Приключи изпълнението на шестте проекта, финансирани от Общинския фонд "Местни инициативи" в Търговище през 2023 година.

Те са свързани с подобряване на облика на градската среда. Дейностите са реализирани от читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места в общината.

В квартал Въбел бяха закупени нова паркова чешма, пейки и бетонни кашпи, които са поставени в пространството пред читалището.

В село Алваново е извършен ремонт на стълбите, водещи до Паметника на загиналите във войните за национално обединение, който се намира в центъра на населеното място.

С обновена детска площадка е село Макариополско. Там са поставени нови съоръжения – люлка, пързалка, стена за катерене, тенис маса и маса за шах.

В Буховци е извършен ремонт на плочките пред входа на читалището и е поставена козирка на входа.

Също ремонт на пространството пред читалището е извършен в Лиляк. Там са ремонтирани стълбите пред културната институция и са обособени цветни лехи.

Живущите на ул. "Преслав" №21 пък облагородиха пространството пред блока. Реновирани са прилежащите алеи, има и ново озеленяване.

Одобрените кандидати разполагаха с два месеца и с до 3000 лв. за изпълнение и отчитане на заложените дейности. Някои от участниците вложиха и собствени средства и труд при реализацията на инициативите.

Общият размер на фонда през 2023 година е 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8000 лв. – от Сдружение "Платформа АГОРА".

Припомняме, че създаването на фонда и оказването на подкрепа за граждански инициативи е сред приоритетите на кмета д-р Дарин Димитров в управленската му програма за мандат 2019-2023 година.

Алеи, тротоари, детски площадки и кътове за отдих са обновени по Фонд "Местни инициативи" в Търговище.

Всеки проект е финансиран с до 2500 лева, като някои от участниците са вложили и собствени средства и труд при реализацията на инициативите.

Изпълнени са 8 проекта, които са свързани с подобряване на облика на градската среда. Дейностите са реализирани от читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места в общината.

Облагородени са предблокови пространства на улиците "Преслав", "Цар Освободител" и "Лилия". Там са ремонтирани прилежащите пешеходни алеи. Кът за отдих пък са обособили живущите на бл. 55 в квартал "Запад". Там са поставени беседка, пейки и кошчета за отпадъци.

Всеки от проектите е финансиран със сума до 2500 лв., като някои от участниците са вложили и собствени средства и труд при реализацията на инициативите.

Припомняме, че от общия размер на фонда през тази година, 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8000 лв. – от Сдружение "Платформа АГОРА".

Кметът на Търговище подписа договори за финансиране на 8 проекта по фонд "Местни инициативи".

Одобрените предложение са на читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места на общината.

8 от общо 16 постъпили проектни предложения ще бъдат финансирани със суми до 2500 лева. Те са за облагородяване на градинки и околоблокови пространства, ремонт на тротоари и алеи, обособяване на кътове за отдих и др.

Общият размер на фонда през тази година е 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8000 лв. – от Сдружение "Платформа АГОРА", което е съосновател на повече от 10 подобни общински фонда.

Ако инициативата се окаже успешна и гражданите реализират своите проекти, през следващата година ще бъдат заложени повече средства във фонда, заяви кметът на Търговище д-р Дарин Димитров.

Одобрените кандидати разполагат с два месеца за изпълнение и отчитане на заложените дейности.

Вижте във видеото какви проекти ще бъдат финансирани и къде ще се реализират те.

До 18 август, включително, е срокът за подаване на проектни предложения към общинския фонд "Местни инициативи" в Търговище.

Подадените заявления до момента са 4.

След изтичане на срока за кандидатстване, комисия, назначена от кмета, ще извърши оценка на подадените проекти. Ще се съблюдава отговарят ли те на целите на фонда за подобряване облика на градската среда, попълнена ли е коректно документация и други. Критериите за оценка са посочени в насоките за кандидатстване и са публикувани в сайта на Общината. На втори етап обществен съвет окончателно ще определи проектите, които да бъдат финансирани.

Припомняме, че на проектно предложение ще се отпускат до 2500 лв. Общият размер на фонда за 2022 година е 18 000 лв.

Документи за кандидатстване се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, както и на електронна поща obshtina@targovishte.bg.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, гражданите могат да отправят към Петя Стоянова, главен експерт в Община Търговище, на тел.: 0601 6 87 33, e-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg.

Насоките и документите за кандидатстване, както и отговори на често задавани въпроси за фонда, са публикувани в уебсайта на местната администрация: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/FondMI/

Запис от провелата се информационна среща по процедурата за прием на проектни предложения към общинския фонд "Местни инициативи" в Търговище.

...