телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

500 човека от структурите на ДПС в цялата страна, подкрепят почетния председател Ахмед Доган и искат оставката на Делян Пеевски и неговото обкръжение.

Това заяви съпредседателят на партията Джевдет Чакъров.

По думите му, след среща на областни координатори, кметове и председатели на общински съвети и активисти на ДПС, всички са се обединили около призива за оставката на Делян Пеевски.

Вижте повече във видеото.

Поставиха цистерна с вода за битови нужди на жителите на вилната зона край Разград

Инициативата е на кмета на Разград Добрин Добревв продължение на разговора му с представители на района, в който водоподаването е прекъснато.

Цистерната е с вместимост 2 кубика и се намира на Дянковския път до отбивката за казана. Състояните ѝ се следи всеки ден и ще бъде допълвана с вода. 

Община Разград уточнява, че водата е чиста, но не е годна за пиене, а само за битови нужди – за миене.

Цистерната е на "Водоснабдяване-Дунав", ще се зарежда от ОП "Паркстрой" и от сметопочистващата фирма "Уейст солюшънс" с вода, каквато се използва за ежедневното оросяване на улиците на Разград при горещо време.

Представителите на живущите във вилната зона, които ден по-рано се срещнаха с кмета на Разград, изразиха удовлетворение от предприетото действие. Петър Димитров и Тургай Насуфов обаче предложиха цистерната да бъде преместена в района на втората спирка, за да е по-близо до участъка, в който често спира водата. Това ще се случи в понеделник.

Община Разград ще продължи да съдейства на ангажираните институции и дружества за решаване на проблемите с водоподаването както във вилна зона, така и в останалите населени места в общината, където съществуват подобни проблеми.

Парламентът прие да се отпуснат средства за последствията от пожарите в страната.

Решението задължава правителството да предприеме необходимите действия за осигуряване на финансов ресурс от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите хора. Освен това, кабинетът трябва всяка седмица да се отчита пред депутатите за свършеното до момента.

Правителството трябва да планира и купуването на специализирана летателна техника за гасене на пожари, както и да изготви и внесе в Народното събрание доклад за отпуснатите през февруари тази година средства по оперативна програма "Околна среда" в размер на 170 млн. лева.

Първостепенна задача остава опазването на живота и здравето на жителите на засегнатите населени места, а и на служителите на терен, заяви вътрешният министър Калин Стоянов. Вътрешният министър даде подробности за направената разстановка на всички сили и средства.

Днес се проведе и Съвет за национална сигурност във връзка с мерките за справяне с последствията от пожарите. Стана ясно, че пострадали от огнената стихия ще бъдат компенсирани, главно чрез преструктуриране на разходите от бюджета.

Вижте повече във видеото.

Позиция на Поликолор-Оргахим във връзка с данни от комплексна проверка на РИОСВ – Русе

Във връзка с пресконференция на РИОСВ – Русе от 17.07.2024г. за факти, установени при комплексна проверка на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД в Западната промишлена зона на Русе, бихме искали да заявим следното:

Никой от мениджмънта на компанията не е информиран за нерегламентирани тръби и шахти от времената на завод „Гаврил Генов” от 50-те до 90-те години на миналия век. РИОСВ споменава „спирателен кран от стара инсталация“, но той е намерен в затворено състояние и обезопасен със заварен отгоре капак, очевидно извън системата за събиране на отпадъчни производствени води на площадката. В изявлението на контролния орган не е посочено нито едно доказателство, въпреки извършените проверки с пробонабирания, че тези тръби и шахти са причина за разпространението на миризми. Винаги сме работили в добро сътрудничество с РИОСВ и ще продължим усърдно да прилагаме всички нормативни изисквания, но по отношение на визирания кран към днешна дата няма връчено никакво предписание  след извършената проверка.

Към датата на пресконференцията - 17.07.2024 г., след обстойната проверка, на „Оргахим“ АД не е връчен акт за неправилно отчитане на отпадъци. Нещо повече – един от отпадните продукти, вместо „утилизация, която замърсява околната среда“, се влага като суровина за производство на алкиден грунд за черни метали и по този начин замърсяването намалява. „На практика това е стъпка към кръгово производство, в което отпадъкът се превръща в суровина. Готови сме да разясним подробно на експертите от РИОСВ технологичния процес, за да бъдат запознати с новата технология. Готови сме да спазим всички предписания на инспекцията за реално генерираните количества отпадни продукти, както е било винаги“, каза Ирина Мъндоиу - изпълнителен директор на групата „Поликолор – Оргахим“.

По думите й в началото на годината „Оргахим“ АД е стартирало надграждане и модернизиране  на собствената си пречиствателна станция с отделна точка на заустване извън съоръжението, ползвано на производствената площадка и оперирано от „Оргахим Резинс“ АД, чиято пречиствателна станция също предстои да бъде модернизирана. Процедурата е на етап одобрение на инвестиционно намерение от РИОСВ.

В Западната промишлена зона функционират над 100 обекта, които заустват отпадъчните си води в канализационен колектор „Трети март“ на ВиК-Русе, присъединен към Градска пречиствателна станция за отпадъчни води.

„Разчитаме на диалог, както с гражданите, така и с институциите, който е от полза за всички, които живеем и работим в Русе“, подчертават от екипа на русенския производител.

 

„Оргахим“ АД е едно от най-старите и най-добре оборудвани предприятия в Русе, утвърден производител на бои и лакове в Югоизточна Европа. Поддържаме модерно производство с мащабна инвестиционна политика за внедряване на световните екологични най-добри практики за технологични и продуктови иновации в опазването на околната среда. Оргахим е доказана социално-отговорна компания, която се грижи за общността и града, в който оперира. Предприятието внедри и поддържа интегрирана система за управление на качество-околна среда-здраве и безопасност при работа, стриктно изпълнява законовите изисквания и всички предписания на институциите, свързани с осигуряване на здравословна среда и сигурност за хората в Русе. TUV Nord сертифицира Оргахим за прилагане на системите за управление: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Така отговаряме на очакванията на нашите клиенти, доставчици, служители и общността.

1,50 лв. за час става платеното паркиране в Русе.

2 лв. пък ще струва ползването на двата подземни паркинга (този зад Доходното здание и този до Арена Русе).

Това предвиждат част от промените в общинската наредба за определянето на местните такси и цени на услуги, приети от Общинския съвет вчера.

Бе решено да се въведе и заплащане на ден за дейности, които предвиждат затваряне на улици.

От администрацията предложиха за издаване на разрешение за временно ползване на части от общински пътища и на земи в обхвата на пътя да се събират такси в размер на 50 лева на ден при пълно затваряне, 35 за частично и 75 лева за улици, част от маршрута на градския транспорт, когато се налага отклоняване на движението. Това се отнася за дейности свързани с извършването на ремонти или за прокарване на комуникации. Общинският съветник Иво Пазарджиев обаче предложи тези цени да бъдат в двойно по-голям размер - съответно 100, 75 и 150 лева. То срещна подкрепата на администрацията.

Актуализацията на таксите като цяло е съобразена с променената икономическа обстановка, мотивират предложението от Общината.

Предложението за вдигане на цените на част от таксите бе прието с 35 гласа "За".

Вижте повече във видеото.

Община Търговище планира да дофинансира с 43 397 лева общо 11 паралелки с по-малко от 10 ученици в 6 общински училища през учебната 2024/2025 г.

Целта е да се обезпечи задължителното обучение на децата до 16-годишна възраст. Решението дали средства ще бъдат отпуснати ще бъде взето от Общинския съвет на предстоящото заседание на 25 юли, което КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Предложението за дофинансиране е на база мотивирано искане от директорите на II ОУ "Н. Й. Вапцаров", както и на училищата в селата Драгановец, Подгорица, Лиляк, Надарево и Вардун. Те посочват, че поради недостиг на деца е необходимо да се сформират както слети, така и самостоятелни паралелки с по-малко от 10 деца.

В Драгановец слети ще бъдат паралелките в І и ІІ, ІII и ІV, V и VІ клас. Паралелката в VІІ клас също ще бъде с по-малко от 10 ученици. Във II ОУ слети ще са І и ІІ, ІII и ІV клас, като паралелката в VII клас също ще е с по-малко от 10 деца. В учебните заведения в Подгорица, Надарево, Вардун и Лиляк по-малко от 10 деца ще има в паралелките на VII клас.

Съгласно държавния норматив, минималният брой ученици за сформиране на паралелка в начален етап (I - IV клас) е 16 ученици, а в прогимназиален (V-VII клас) – 18 ученици. Разликата между норматива и действителния брой на децата е 47 в училището в Драгановец, 26 във II ОУ в Търговище, 15 в училището в Надарево, 11 в училището в Подгорица и по 10 в училищата в Лиляк и Вардун.

В последните 7 години Община Търговище ежегодно дофинансира паралелки в Драгановец. През 2023 г. училището в Подгорица бе дофинансирано с 6440 лв. Допълнително средства ще получи за втори път и II ОУ, след като през 2021 г. бяха отпуснати 2477 лв. За пръв път допълнително финансиране е необходимо за училищата в селата Лиляк, Надарево и Вардун.  

Ако Общинският съвет одобри отпускането на средствата, те ще бъдат заделени от общинския бюджет за 2024 г.

Докладната е публикувана в уебсайта на Община Търговище.

41-годишна жена стана жертва на домашно насилие, като бе пребита, ограбена и избутана в пътна канавка от мъжа, с когото живее.

За случая съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

Жената, живуща в Търговище, е подала сигнал за случая на телефон 112 на 18 юли.  

Тя е съобщила, че мъжът, с когото от три години живее на семейни начала, ѝ е нанесъл побой на отбивка до кръгово кръстовище до село Трапище.

Извършителят е криминално проявен и осъждан многократно.

Според информация, получена от потърпевшата, около 14:00 часа вчера след възникнал скандал между нея и мъжът, той ѝ е нанесъл няколко удара по тялото. След това принудително и е отнел сумата от 1285 лева и я избутал в канавката от кръговото кръстовище.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.198, ал.1 Наказателния кодекс.

Около 70 000 лева е стойността на нанесените от пожара щети в училище "Любен Каравелов" в Русе.

Вече цяла седмица десетки доброволци разчистват изгорялото в пламъците имущество и мият от саждите всички засегнати помещения и коридори.

Припомняме, че инцидентът стана миналия петък след късо съединение в електрическата инсталация на втория етаж.

 

Освен служителите в училището, на призива на ръководството за помощ откликват и много родители и бивши възпитаници, които разчистват след пожара и измиват опушените стени в помещенията и коридорите.

Предстои ремонт на засегнатите от пожара помещения.

Наесен училището ще посрещне близо 500 деца за първия учебен ден.

Вижте повече във видеото.

Три дни Разград отново ще се превърне в столица на киселото мляко.

От 21 до 23 юли градът е домакин на 22-ото издание на Панаира на киселото мляко и съпътстващия го Фестивал на народните традиции и художествени занаяти.

 

В района около "Момина чешма" започна монтирането на павилионите и сергиите на участниците в панаира. 110 майстори – занаятчии от цялата страна ще представят своите произведения по щандовете.

Готов е и новият елемент в украсата на града в навечерието на Панаира на киселото мляко - арка до фонтана с момченцата в градинката до Часовниковата кула.

На търговските щандове продукцията си ще покажат и 12 производители на мляко и млечни продукти.

Програмата предвижда и провеждането на много конкурси и състезания. Малчуганите ще могат да участват в детската работилница "Първи стъпки в занаята" и в конкурса за детска рисунка. В градинката пред Художествената галерия "Проф. Илия Петров" ще се състои и пленер по рисуване на тема "Панаир на киселото мляко".

Певци, танцьори и музиканти от 10 държави на 5 континента ще се включат в програмата на панаира по време на концертите в трите фестивални вечери. За поредна година телевизия КИС 13 ще ви направи преки свидетели на спектаклите, като предаванията ще стартират в 20:30 часа на 21, 22 и 23 юли.

Разследват кражби от два сервиза в Русе, задигнати са около 7000 лева.

За случаите съобщават от Областната дирекция на МВР.

Сигнали за кражбите са постъпили на 18 юли в Първо районно управление в 8:18 часа и 8:28 часа.

Собственикът на единия сервиз е подал информация, че в обекта е проникнато за времето от 22:30 часа на 17 юли до 7:40 часа на следващия ден.

Установена е липса на 1000 лева и около 2500 евро, които са се намирали в различни офис помещения.

На мястото е извършен оглед, като е установено, че в сервиза е проникнато чрез взломяване на ПВЦ врата в задната част на сервизно хале, която води към административната сграда. На втория етаж се намират общо 11 офис помещения, разположени на две нива. На ниво 1 е проникнато в три от тях, а на ниво 2 в две.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 от Наказателния кодекс. Работата продължава.

Собственикът на другия сервиз е подал сигнал, че кражбата е извършена между 17:30 часа на 17 юли до 7:40 на следващия ден.

От метална каса, тип чекмедже, намираща се в складово помещение към офис в сервиза, са откраднати 805 лева.

В обекта също е проникнато чрез взломяване на ПВЦ врата в задната част на сервизното хале. Вратата отвежда към офис помещения на първи етаж на прилежащата административна сграда, като дотам е стигнато чрез взломяване на две ПВЦ врати.

Установена е липса и на акумулаторен ъглошлайф.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 от Наказателния кодекс. Работата продължава.

Страница 1 от 1459