fbpx
телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Движението в участък от улица "Христо Ботев" в Търговище ще се осъществява еднопосочно.

Ограниченията се налагат от съображения за безопасност по време на ремонтни по фасадата на близкото училище. Предвижда се тези мерки да продължат около 4 седмици.

Автомобилите ще се движат еднопосочно в участъка от Центъра за младежки дейности и инициативи до сградата на Държавния куклен театър в Търговище. В тази отсечка се затваря и едната лента, като автомобилите ще преминават само по половината платно, за да не се допуснат инциденти. С цел безопасност няма да се ползва и тротоарът откъм училище "Христо Ботев". Идващите от пазара към булевард "Митрополит Андрей" автомобили пък ще бъдат пренасочвани по улица "Св. Климент Охридски", през новоизграденото кръгово кръстовище.

Припомняме, че строителните дейности в най-голямото основно училище в Търговище "Христо Ботев" се извършват по Оперативна програма "Региони в растеж" и са на стойност близо 4 милиона лева, от които около 1 милион са за обзавеждане и оборудване.

Ремонтът беше забавен от пожар през ноември миналата година, който унищожи част от покрива. Дейностите вътре в сградата обаче бяха приключени, като това, което остава да се довърши е външната изолация на сградата и обновяването на  двора с игрища и зеленина.

Очаква се ремонтът да приключи в срок и училището да отвори врати на 15 септември.

На втори юли изтича крайният срок за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, напомнят от Общината в Търговище.

След тази дата, ще бъде начислявана лихва за просрочие на неплатените суми.

Задълженията може да бъдат платени в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел "Местни данъци и такси" всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа. Безкасовото плащане пък се извършва по банковата сметка на Община Търговище, като се отбелязва и код в зависимост от вида на данъка.

Информация за размера на задълженията може да се получи на място в отдел "Местни данъци и такси" или по телефона. Справка може да се направи и в интернет страницата на администрацията чрез издаден код за проверка.

От 20 на 30 места да се увеличи капацитетът на Дневния център за деца с увреждания в Търговище предлагат от Общинската аминистрация. 

Предложението е на база мотивирано искане от директора на Комплекса за здравно-социални услуги, част от който е заведението. В докладната е посочено, че към настоящия момент центърът работи над определения от 20 места капацитет, като има и 4 чакащи за предоставяне на услугата. Това води до проблеми като недостиг на средства и персонал за обгрижването на всички деца.

Увеличаването на капацитета ще даде възможност заведението да покрие нуждите на потребителите си и да им предостави още по-качествени социални услуги.

Дневният център работи с деца до 18 години, с различни физически и ментални увреждания, а дейността му е делегирана от държавата. В заведението има персонал от 7 души – детегледачка, психолог, рехабилитатор, специален педагог, логопед и 2 социални работници.

Общинският съвет ще се произнесе по предложението на заседанието си на 28 юни, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 09:00 часа.

По процедура след приемане на решението, се изготвя предложение до Агенцията "Социално подпомагане", която следва да определи капацитета. Ако бъдат одобрени, промените ще влязат в сила от 1 януари 2019 година.

Започна ремонт на тротоарните настилки на част от улица "Паисий" в Търговище. Рехабилитацията е заложена в капиталовата програма на Общината за тази година.

Отсечката, която е предвидена за ремонт е в участъка между двете кръстовища с улиците "Капитан Данаджиев" и "Трапезица". Площта, която ще бъде обхваната от строителните дейности е 2000 квадратни метра.

Рехабилитацията се извършва от Общинското предприятие "Флора" и включва демонтиране на старите бетонови плочи и поставянето на нови тротоарни павета с дебелина от 6 см.

Бордюрите вече бяха поставени по време на обновяването на улица "Паисий", която е част от републиканската пътна мрежа. Ремонтът беше извършен в края на 2017 гodina с целеви средства от държавата, отпуснати по искане на Община Търговище.

110 000 лева са предвидени за подновяване на тротоарни настилки в капиталовата програма за тази година. Планирана е и рехабилитация на тротоарите на ул. "Александър Стамболийски" в участъка от моста на река Сива до светофара на кръстовището с бул. "Митрополит Андрей".

Повече от 200 дървета и храсти ще бъдат засадени в квартал "Запад 2" в Търговище по проект за благоустрояване на района.

Вече започна премахване на дървесна растителност в района, попадащ в обхвата на проекта за "Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда". Според указания и под надзора на специалисти, екипи на Общинското предприятие "Флора" премахват плодна, саморасла и увредена растителност. Дейностите са задължителна част от реализацията и са заложени след оценка на състоянието на дърветата и храстите, извършена от експерти. 

На мястото на премахнатите видове ще има нови, като за озеленяване са предвидени над 28 000 лева. Със средствата ще бъдат засадени 126 широколистни, 74 иглолистни дървета, храсти и многогодишни цветя. Тревните площи ще бъдат възстановени.

Близо 2 000 000 лева е стойността на проекта за обновяването на зони, обхващащи 35 дка от квартал "Запад 2". В момента се извършва ремонт на вътрешната улична мрежа и тротоарите, изграждат се нови паркинги, осветление, спортно-игрови съоръжения, включително площадка за волейбол и баскетбол.

Общинските предприятия "Социални и охранителни дейности" и БКС работят по опресняването на уличната маркировка в Търговище.

Екипите възстановяват пешеходните пътеки и хоризонталните линии и стрелки в районите на детска градина "Снежанка" в квартал "Запад 1", детска градина "Осми март", както и на кръстовището на улица "Скопие" и булевард "Митрополит Андрей". Предвижда се дейностите там да приключат до края на седмицата.

Общинското предприятие БКС пък опреснява осевите линии на улица "Александър Стамболийски", булевард "Митрополит Андрей" и улица "Паисий".

Екипите вече са успели да приключат работата в районите на улиците "Трайко Китанчев", "Трети март", "29 януари", "Никола Симов", "Васил Петлешков", "Бяло море" и "Ивайло", както и в парк "Борово око".

Опресняване на уличната маркировка в града се извърша няколко пъти в годината, в зависимост от износването на боята.

Писателка с псевдонима Лора Лазар представи в Търговище десетата си поред книга "Птица на дявола".

Писателката сама се занимава с печата и разпространението на книгите си. Преди време тя нашумя с едно от произведенията си, в което като измислена история описа точно смъртта на предишния варненски митрополит Кирил. А в останалите й произведения имаше препратки към различни истории и лица, които при внимателно четене можеха да се разпознаят.

Тя представя творбите си с криминален жанр като истории от региона, които са измислени и невинаги трябва да се търсят препратки. Но читателите са на друго мнение.

Авторката по професия е учител-историк. Тя умело вкарва измислени персонажи и истории в книгите си, но този път един от героите е реален, като Шейтан Ибрахим например.

Успоредно с представянето на новата книга на Лора Лазар, вървеше и подписка за учредяването на Читателски кръг на авторката.

Изграждат временно кръгово кръстовище на улица "Ал. Стамболийски" и бул. "Трайко Китанчев" в Търговище.

Съоръжението е оформено от пластмасови бордюри, а всички останали знаци и маркировка са като при постоянните кръгови кръстовища. Не се променят местата на пешеходните пътеки, чиято маркировка ще се освежи.

Работата е възложена на Общинското предприятие "Социални и охранителни дейности".

С новото съоръжение се променя организацията на движение в участъка, като предимство ще имат движещите се в кръга. Това ще улесни най-вече идващите от бул. "Трайко Китанчев" автомобили. Очаква се значително да се подобри безопасността на движението в този участък.

Идеята за поставяне на временното съоръжение е да се прецени неговата ефективност. В случай че организацията на движение в района се окаже сполучлива, Община Търговище ще изгради постоянно кръгово кръстовище.

Подобрение в работата на две от общинските предприятия в Търговище предвиждат новите им директори.

Това са Гюрсел Хасанов и Недялко Неделчев, които са спечелили конкурсите за директор съответно на ОП "Детско и ученическо хранене" и на Общинско предприятие БКС. Двамата бяха представени днес на пресконференция на кмета д-р Дарин Димитров.

Конкурсите за директори на общинските предприятия се провеждат във връзка с преобразуването им и приемането на Правилници за устройството и дейността им от Общинския съвет. Според тях кметът на общината назначава директори на общински предприятия след провеждане на конкурс. 

Директорът на "Детско и ученическо хранене" Гюрсел Хасанов обясни, че кухнята-майка към общинското предприятие ежедневно приготвя храната за 1200 деца в градините и 1600 ученици на територията на Търговище.

Новият директор на Общинско предприятие БКС инж. Недялко Неделчев заяви, че негов приоритет ще бъде подобряване организацията на работа  и закупуването на нова техника. Тя е необходима във връзка с постоянно увеличаващия се обем работа на предприятието, което се занимава със сметопочистването, сметоизвозването и поддържането на пътната мрежа на територията на общината. БКС е оператор и на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци. След неговото запълване, което се очаква да се случи в края на 2018 г., сметта от община Търговище ще започне да се извозва на Регионалното депо в Шумен. 

"Увеличение на такса смет в тази връзка не се предвижда", зави кметът д-р Димитров. Той обясни, че сумата за извозването на отпадъците до депото в кв. "Дивдядово", Шумен, ще бъде приблизително еднаква с тази, която Общината в момента отделя за сметоизвозване.

Община Търговище днес обяви и конкурс за директор на Общинско предприятие "Обреди", след преобразуването му от 1 април тази година. Желаещите да кандидатстват трябва да подадат документи в Общината в срок до 5 юли.

Пълен запис от пресконференцията на кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров може да видите ТУК!

24-ти май бе отблязан с празнично шествие и в Търговище.

То бе поведено от кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, областния управител Митко Стайков и председателя на Общинския съвет Хатидже Алиева.

Първи преминаха деца и учители от детските градини в Търговище. В тях се възпитават над 1700 деца, с които работят 150 педагози. Непосредствено след тях преминаха и представителите на културните и образователни институции и сдружения. В шествието се включиха и преподаватели от училищата в селата на общината. Предвождани от фанфарния оркестър, в манифестацията по случай 24-ти май преминаха ученици и учители от 12 училища в Търговище. Следваха ги самодейци от 14 читалища в общината.

Шествието стигна до площада пред сградата на Общината където се изви голямо българско хоро

По случай 24-ти май 18 културни дейци, учители, ученици и състави от Търговище получиха признание за приноса си за развитието на града. Това стана на церемония по присъждане на годишните награди за образование, изкуство и култура.

6 са връчените грамоти за образование и наука на талантливи ученици от Търговище, с постижения в различни национални олимпиади, конкурси и в сферата на спорта.