телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Предлагат промени в наредбата за кандидатстване и настаняване в общинско жилище в Търговище.

Част от измененията са свързани с въвеждането на депозит при наемането на общинско жилище. Той ще бъде в размер на три месечни наема, но не по-малко от 60 лв. Сумата ще остава като гаранция по изпълнение на договора за наем. При прекратяване му, ще бъде връщана, при условие че няма неплатени разходи, свързани с ползването на имота.

От една на три години се увеличава периодът, в който кандидатите за общинско жилище трябва да са имали адресна регистрация на територията на община Търговище. Въвежда се и изискването поне един от членовете на настаненото семейство да има българско гражданство.

Те не трябва да притежават и жилище, вила или идеални части от такива на територията на общината, както и да не са прехвърляли имоти на други лица и да не са правили отказ от наследство през последните 10 години. За общинско жилище не могат да кандидатстват и граждани, които притежават движимо и недвижимо имущество и парични средства по влогове на обща стойност над 10 000 лв. Кандидатите не бива да имат и задължения към общинския бюджет.

Целта е чрез измененията в Наредбата да бъде въведен по-ефективен и качествен контрол върху наемателите на общински жилищни имоти.

Общинския съвет ще се произнесе по предложението на предстоящото на 27 юли редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Хората в неравностойно положение ежедневно се сблъскват с множество проблеми.

Понякога един висок тротоар и няколко стъпала могат да се окажат непроеодолими препятствия докато се придвижват. Затова в Търговище всички проекти за реконструкция и ремонт на пешеходната и уличната инфраструктура са съобразени с достъпната среда за хора с увреждания. Същото важи и за новото инвестиционно строителство.

Преди години Ваня била здравен работник. Но тежка катастрофа променя живота й. Днес излизането й извън дома изцяло е зависимо от инвалидната количка и 84-годишната й майка. Въпреки желанието за социален живот, неудобствата по улиците, препятствията пред институции, силното движение са все причини, които спират Ваня дори да стигне до клуба на хората в нейното положение.

"Пред този клуб ние нямаме скосяване, аз лично съм изпратила писмо до общината за проблемите, които срещаме, защото определените паркоместа за лицата с увреждания са на долния край. Това може би е на стотина метра на долния край на паркинга, а ако аз трябва да сляза, значи аз трябва да пълзя по този баир с количката нагоре, за да мога да дойда. Значи стигам тук до един бордюр, който е 20 сантиметра, майка ми се затруднява да качи количката."

За Ваня проблемите се повтарят всяка година, независимо от сезона. Нещата стават още по-трудни през зимата, когато падне и голям сняг. Разказва, че единствено в сградата на Общината се чувства по-спокойна, когато се налага да посети някое гише за административни услуги.

"Важен е личният контакт в тези институции, защото едно е да вляза в сградата, друго е примерно да се кача до някое гише, което е на втория етаж и срещам затруднение. За хората с увреждания какво е необходимо, необходимо е да има достъп до медицинска помощ, да може да влезе в аптеката да си купи лекарствата, т.е. така да бъде обслужван. Много години жадувам, просто съм искала да отида на театър – театърът няма никакъв достъп, никаква рампа, нищо. Там, където има рампи, пък много честа са тесни, стръмни. То, човек трябва да бъде, не знам, щангист ли, борец ли, какво не знам, за да изтика количка, която е повече от 60 килограма. Отделно човек с увреждане, когато излиза той трябва да разполага с асистент, той трябва да има човек, който е в активна възраст, или пък да бъде способен да му помогне където е необходимо, защото някъде се изискват и физически усилия, а ние се справяме както можем."

Подобни проблеми Ваня и хората в нейното положение се принуждават да преодолеят при посещение в банки, учреждения, достъп до банкомат, на кооперативния пазар в града, най-вече като се движат по улиците и трябва да преминават на другия тротоар, а там бордюрът не винаги е скосен.

Потърсихме отговор и коментар на местно ниво, от Общината. От там разбрахме, че много от сградите, в които са институциите са построени преди години и наистина са труднодостъпни.

"Към настоящия момент Община Търговище като такава институция е осигурила достъп на хората с увреждания, за да може да изпълнява функциите си и да бъде достъпна за всички граждани. Така също новите проекти, върху които се работи инфраструктурни, включително и тези "Региони в растеж", ремонтните дейности, които са планирани за ремонти на тротоари и улични платна, изискванията към тях да осигуряват достъпна среда и да отговарят на всички изисквания на Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите и поддържане на достъпна средата хората с увреждания.", заяви главният архитект на Община Търговище Дарина Димитрова, която уточни, че това важи и за инвестиционните проекти, одобрявани от Общината, при които е задължително да се осигури достъпна среда.

Десетки граждани се събраха на площад "Независимост" в Търговище, за да отбележат 181-та годишнина от рождението на Васил Левски.

Церемонията се състоя пред барелефа на Aпостола на свободата. На нея присъстваха и представители на местната и държавната власт. В програмата взе участие Духовият оркестър към Община Търговище.

Актьорът Любомир Фърков изнесе музикално-поетична композиция, посветена на живота и делото на Левски.

Пред барелефа на Васил Левски в знак на признателност бяха поднесени венци и цветя от местната и държавната администрация, Общинския съвет, институции, политически партии и много граждани.

Според хората заветите на Апостола на свободата са непреходни и дори сега все още имаме нужда от тях.

Ремонтират тротоарните настилки на улица "Александър Стамболийски" в Търговище.

Отсечката, която ще бъде обхваната от ремонта е от кръстовището с булевард "Митрополит Андрей" до Комплекса за здравни и социални услуги. Става дума за участък с дължина от 500 метра.

Рехабилитацията е заложена в капиталовата програма на Община Търговище за тази година. Екипи на Общинското предприятие БКС вече започнаха да демонтират старите тротоарни плочи, като на тяхно място ще поставят нови с размери 40 на 40 сантиметра.

Бордюрите вече бяха подменени по време на обновяването на улица "Александър Стамболийски", която е част от републиканската пътна мрежа. Тя бе ремонтирана в края на 2017 с целеви средства от държавата, отпуснати по искане на Община Търговище.

Общо 110 000 лева са предвидени за рехабилитация на тротоари в капиталовата програма  за 2018 г. Обновяват се и 2000 кв. м. настилка  на ул. „Паисий“ в участъка от кръстовището с ул. „Капитан Данаджиев“ до кръстовището с ул. „Трапезица“.

Ученическа група от едноименния побратимен град в Румъния посети Търговище и разгледа забележителностите му.

17-те деца са потомци на етнически българи. Те бяха посрещнати в Общината от кмета д-р Дарин Димитров и секретаря Христалина Халачева.

Пред домакините си, учениците са изразили благодарност за осигурения престой в почивна станция в Балчик и възможността за създаване на приятелства с връстниците си с изявени таланти от Търговище, които летуваха там по същото време.

Повечето от гостите са от българската танцова и певческа фолклорна група "Босилче". Формацията е създадена през 1998 от Асоциацията на българите в румънския град Търговище, която и до днес съхранява културното българско наследство. 

От ръководството на побратимения град заявиха готовност за обмен на групи във връзка с разширяване на сътрудничеството. В Румъния ще бъдат приети ученици от Търговище, които през зимния сезон ще почиват в планинска база в Карпатите. Подобни инициативи ще задълбочат партньорството с общностите на българите зад граница и са част от политиката и усилията на общинското ръководство за разширяване на контактите и приятелството с побратимените градове.

Античната римска крепост Мисионис край Търговище е стъпка по-близо до това да стане собственост на Общината.

В момента древният град попада в обхвата на горска територия и е държавна частна собственост. Това възпрепятства възможностите за кандидатстване по европейски програми и проекти за развитие потенциала на крепостта и инфраструктурата около нея. Вече има и решение на междуведомствена комисия за прехвърлянето на собствеността на Мисионис от държавна в общинска по искане на кмета на общината. По процедура, решението следва да бъде прието и на експертен съвет към Министерството на културата.

В момента на терен тече мащабна кампания, като в разкопките участват около 50 работници. Тази година бюджетът за проучванията на античната крепост е около 150 хиляди лева.

Те са още в началото и вероятно ще има нови разкрития, каза проф. Николай Овчаров. Предстои реставрацията на баптистерия или кръщелнята в античната римска крепост. Тя ще бъде запазена със специално покритие, което ще позволява лесната поддръжка.

На извънредно заседание Общинският съвет в Търговище прегласува решението си да предостави на държавата като дарение имот за участие по проект за изграждане на нов Център за спешна медицинска помощ в многопрофилната болница.

Решението е било върнато от областния управител за повторно разглеждане, тъй като не е било взето с необходимото мнозинство.

Общинските съветници отново обсъдиха решението си от 28 юни за обявяване на имот от 1000 квадратни метра в многопрофилната болница от публична общинска в частна общинска собственост, за да може лечебното заведение да участва по европейския проект. Тогава бе дадено и съгласие за деактуване на имота, а собствеността да се прехвърли на държавата като дарение.   

Д-р Красимир Мирев постави въпроса за това дали детско кърмаческо отделение попада в този имот, който се предоставя на държавата. От своя страна кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров увери, че става дума само за няколко стаи от отделението. На общинските съветници беше напомнено, че дарението е само за целите на проекта и че ще се ползва единствено за здравни нужди.

В крайна сметка решението беше прието с пълно мнозинство от 27 гласа.

Бeзплaтни пpoфилaĸтични пpeглeди зa глayĸoмa и ĸaтapaĸтa opгaнизиpa днес oтдeлeниeтo по oчни бoлecти в многопрофилната болница в Tъpгoвищe.

Желаещите да бъдат прегледани бяха десетки.

Глayĸoмaтa e cpeд вoдeщитe пpичини зa нeoбpaтимa cлeпoтa в cвeтoвeн мaщaб. Днec тoвa зaбoлявaнe зacтpaшaвa зpeниeтo нa милиoни xopa. Πo официални дaнни, са засегнати мeждy 70 000 и 80 000 дyши в Бългapия. Сaмo пoлoвинaтa oт тяx обаче знaят, чe ca бoлни и ce лeĸyвaт.

Липcaтa нa cимптoмaтиĸa пpи пoвeчeтo фopми нa глayĸoмa e пpичинa зaбoлявaнeтo дa ce ycтaнoвявa ĸъcнo – във фaзa нa нaпpeднaлo yвpeждaнe, ĸoгaтo лeчeниeтo e нeдocтaтъчнo eфeĸтивнo или е невъзможно. Oчнитe лeĸapи пpeпopъчвaт във възpacттa cлeд 45 гoдини дa ce извъpшвa вeднъж гoдишнo пpoфилaĸтичнo изcлeдвaнe нa зpeниeтo и измepвaнe нa oчнoтo нaлягaнe.

Полицията в Попово установи извършител на телефонни измами.

След проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е установено, че 64-годишна жена от Варна, която живее в Търговище, е участник в схема, по която са осъществени 4 телефонни измами. Те са извършени на 18 и 21 юни. По този начин са били отмъкнати близо 30 000 лева и 15 грама златни накити.

И в четирите случая за въвеждането им в заблуждение е използван един и същ претекст – необходимост гражданите да окажат съдействие на полицейски служители, които провеждали операция по задържането на извършители на телефонни измами. Така от 77-годишна жена в град Попово е отнета сумата от 13 500 евро и 1100 лева, от 76-годишна жена – сумата от 1200 лева, от 82-годишна – сумата от 1000 лева, и от 84-годишна – сумата от 100 лева и около 15 грама златни накити.

По случаите са образувани досъдебни производства по описа на Районното управление в Попово. На задържаната е повдигнато обвинение за извършени престъпления по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 5 юли 2018 година след проведени в Районното управление в Търговище незабавни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия бе установено, че задържаната е съпричастна и към извършването на четири телефонни измами и в областния център, за което също са й повдигнати обвинения.

Ремонтират сградите на три читалища в община Търговище.

Едното е в квартал "Въбел", а останалите в селата Съединение и Драгановец.

Сумата, предвидена в бюджета на Общината за тази дейност, е 30 000 лева. Това включва цялостна смяна на дограмата, ремонт на тавана в две от помещенията и частично обновяване на покрива в село Драгановец. Подмяна на керемидите, общивка на комините и ремонт на покрива пък е предвидено в читалището в село Съединение. Вътрешно освежаване ще бъде направено и в просветната институция в търговищкия квартал "Въбел". Ще бъде монтирана нова PVC дограма на част от първия етаж на сградата, където се помещават компютърният център, библиотеката и детският кът. Ще се извърши и належащ ремонт на покривната конструкция.

Припомняме, че през 2017 година Община Търговище също осигури 30 000 лв. за обновяване на сградите на читалищата в селата Давидово, Дългач и Пробуда.