телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

От близо 5000 работници ще има нужда бинесът в област Разград през следващите 12 месеца.

Това сочат резултатите от анкетно проучване сред 80 работодатели за потребностите им от работна сила. То е проведено от представители на Бюрата по труда в Разградска област, след което е анализирано от експертна работна група, определена със заповед на Областния управител, в състав от представители на 9 организации и институции.

Според изследването най-търсени ще бъдат работниците в растениевъдството, за които бизнесът е заявил около 1500 души. Следват професиите заварчик – 470 човека; озеленител - 365; животновъд и електромонтьор – по около 200 заявки. Сред търсените работници и служители ще бъдат администратор в хотелиерството, сервитьор-барман, електротехник и машинен монтьор.

Най-ценени са умения за самоконтрол и дисциплина, посочени като важни за близо 75% от работодателите. Следват умения за работа под напрежение и за въвеждане на нови технологии и оборудване.

Икономическите субекти от област Разград ще имат по-големи потребности от специалисти със средно образование, отколкото с висше, сочи анкетата, като конкретните потребности отговарят на профила на областната икономика. Съществуващите професионални гимназии в региона имат потенциала да обучават кадри с търсените специалности.

Резултатите от проучването са изпратени в Агенцията по заетостта.

Кандидатът за кмет на Русе Галин Григоров, издигнат от местната коалиция "ВМРО-Българско национално движение (НФСБ)", проведе среща-разговор с представители на гилдиите на архитектите, камарата на строителите и камарата на инженерите, където бяха разисквани архитектурният ритъм на Русе, нарушеният баланс между модерното строителство и рушащите се стари сгради; необходимостта от промяна в законодателната уредба, общинското участие в опазването на т.нар. „сгради –паметници на културата“, както и проектът за нов Общ устройствен план на община Русе – важен документ, който ще определя развитието на общината през следващите 10-20 години, категорични са специалистите. В дискусията участваха и кандидатите от листата за общинския съвет инж.Пламен Цветков и инж. Деян Димитров, който е председател на КИИП в Русе.

Развитието на Русе в градоустройствено отношение може да бъде дискутирано в средносрочен хоризонт, смятат от гилдиите, което "отвори" разговора в твърде широк периметър – от участието на местния интелектуален потенциал от хора, които работят в архитектурно-инженерното направление и градоустройството- до идеите за модерна инфраструктура до туристическите обекти и тяхното модернизиране, но естествено вписване в урбанистичната проблематика на бъдещото развитие на града.

Разбира се, да се изчерпа темата в рамките на около 80 минути е невъзможно и нереално, затова най-напред символичният домакин, кандидатът за кмет Галин Григоров направи важно, но необходимо уточнение: „ Благодарности на гилдиите, които ме уважиха и дойдоха за този разговор. В пълната зала виждам много познати лица и хора – с повечето от вас съм работил през годините, включително и в сегашните ми държавнически ангажименти като областен управител. Така че, имаме база за откровен диалог и тя е във взаимното доверие и уважение, което изпитваме един към друг, защото ни свързват общи проекти и препятствия, които заедно сме преодолявали. Искам да Ви уверя, че ако бъда избран за кмет ще се постарая визията ми за развитие на Русе да не остане само като фиксирано намерение в една предизборна програма, осъществявано после на парче. Редно е откровено и съвсем ангажирано да ви призная, че желанието ми е наистина да заложа перспективи пред града в мащабите на поне две десетилетия, иначе е неоправдано да се правят обобщения и да се размахват добронамерено някакви архитектурно-управленчески решения. Моята цел е да развием Русе и общината като модерно място за живот и заедно с това да съхраним достойно и с всички сили онова, което са ни завещали като материална култура и невероятна архитектура нашите предходници“, обобщи Григоров.

Кандидатът за кмет на патриотите назова всички важни точки от стратегията си за развитие на Русе в строителството, архитектурата и единението между градската среда, промишлените зони, логистичните и индустриалните паркове, местата за отдих, туристическите обекти и атракциите. Намерението на Григоров и екипа, работил върху тази част от визията за Русе, е да се постигне максимален синхрон между очакванията на гражданите, изпълнението на проектите и още един вътрешен ритъм – на втори план – между администрацията и камарите на строителните инженери, архитектите и проектантите.

Мнението на професионалистите е, че този специфичен интелектуален потенциал от високо ерудирани кадри не се използва от общинската администрация, а практиката, наложена през последните 10 години, показва почти демонстративно несъгласие или мълчаливо противостоене на управляващите срещу мнението и идеите, отнасящи се до архитектурния ритъм на града и неговото бъдеще. Тревожно се очерта над всички питания въпросът, защо проектът за общ градоустройствен план, в последния му вариант, е минал на обществено обсъждане през август тази година, когато е сезонът на отпуските, извън ритъма на активното време за работа? Хората, които се изказаха бяха единодушни, че не се ползва местната русенска експертиза, която може да даде верни оценки и преценки за качествата и достойнствата на всяко едно административно предложение.

Галин Григоров подчерта желанието на своя екип да направи напълно прозрачен инвестиционния процес в частта на архитектурно-инженерната му подготовка. Той прие аргументите, че към кметския екип трябва да работят няколко профилирани експертни съвета/комисии, но без председателите на отделните камари, а на ротационен принцип, за да няма възможност за заобикаляне на тази експертиза и формализирането и само чрез един констативен подпис от съответната гилдия. Григоров увери присъстващите, че първата му задача и много важна работа в това отношение ще бъде да се направи подробен online-каталог, качен на сайта на Общината, на който ще се виждат всички свободни общински терени, към които могат да проявят интерес потенциалните инвеститори. Работа само на едно гише за професионалистите архитекти, строителните инженери и проектантите, за да няма субективизъм, администриране и забавяне:

Досегашна практика, която не само забавя, но в повечето случаи спъва инвестиционни процес - това ще бъде едно от важните практически решения в търсенето на максимален ефект за архитектурния порядък в Русе и излизането от еклектизма и противоречията на неясните процедури, смята Галин Григоров.

Одобрение получиха и предложенията, освен общия градоустройствен план, в администрацията да се изготвят и подробни "комуникационен" и "инфраструктурен" планове - за това какви са възможностите на инвеститорите, когато трябва да прекарват вода, ток, да правят канализация за отпадни и отделно за дъждовни води.

В съхранението на културно-архитектурното наследство няма възможности за повече отлагане на проблема с рушащите се цели архитектурни пасажи в центъра и в други части на Русе. Трябва да се търси подкрепата на народните представители за промяна в тежката и тромава процедура, уреждаща статута на подобни сгради, като не бе пропуснат и фактът, че русенци имаме народен избраник от ВМРО– Искрен Веселинов, който е с инженерна диплома и строителна специализация от УАСГ, чиято експертиза в съответните законодателни комисии може винаги да бъде полезна на Русе и русенци.

„Оправдаха се очакванията ми за сериозни и конструктивни предложения по темата за архитектурното наследство на Русе и очертаващите се дисбаланси между съвременната урбанистика и невъзможността с необходимите темпове да се грижим за опазването на стария сграден фонд в града. Ние сме уникален град, с особен архитектурен почерк не само на главната улица и не само в централната градска част. Няма друг подобен град в България и по поречието на Долен Дунав, затова смятам, че работата за хармонична градска среда и за съхранена, възстановена архитектура ще бъде много сложна, ще изисква неимоверни усилия и, разбира се, много отговорности, за които винаги трябва да се произнасят компетентно единствено и само специалистите“, сподели след дискусията кандидатът за кмет Галин Григоров.

В края на срещата Григоров се здрависа лично с всеки от присъстващите и обмени по няколко думи, за да благодари за съдържателния и полезен разговор, посветен на архитектурната визия на Русе.

 

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Въвеждат нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти в област Шумен.

Това предвиждат изменения в сега действащата наредба, заради африканската чума по свинете.

Разработени са допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми, за да се намалят рисковете от проникване и разпространение на заболяването.

Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки с мамлките им, но не повече от 200 броя свине общо. Необходимо да обособят ограждения за биологична сигурност, както и осигуряване на постоянен достъп до вода, място за съхранение и обеззаразяване на тор и място или съоръжение за дезинфекция.

Част от животновъдите все още се опитват да се възстановят след унищожаването на близо 130 000 прасета в различни комплекси в Северна България, заяви д-р Полина Хаджистоева от Асоциация на свиневъдите в България.

Нови мерки за по-висока биосигурност са пуболикувани на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите за обществено обсъждане.

Бюлетините за предстоящите местни избори престигнаха този следобед в Русе.

От областния център те ще бъдат разпределени по общините, а оттам и по кметства.

Камионът с бюлетините за цялата област пристигна от София днес следобед около 16:00 часа под засилена полицейска охрана.

За община Русе са поръчани и доставени 158 000 бюлетини, от които 15 600 са за изборите в малките населени места. В това число е включена и допълнителна бройка, която е предвидена от Общинската избирателна комисия.

За втора година в Русенския университет ще се проведе практикум по финансова математика "Анализирай това" .

Проектът се осъществява от екип на висшето училище с подкрепата на 4 елитни гимназии в Русе.

В тазгодишното издание на практикума обхватът на темите е разширен и се очаква да се включат по-голям брой ученици. В практикума могат да вземат учестие ученици от 11 и 12 клас от всички русенски училища, които са се записали в онлайн формата за участие не по-ксъно от 31 октомври.

Практикумът ще се проведе на три дати – 9, 16 и 23 ноември от 10 до 16 часа.

За четвърта година Търговище ще бъде домакин на детско-юношеския фолклорен фестивал "Мисионис пее и танцува".

Събитието ще се проведе на 19 октомври, като проявата се организира от клуба за народни танци "Джумалийци", с подкрепата на Община Търговище. Над 400 участници от цялата страна се очаква да се изявят в проявата.

Откриването е на 19 октомври в 10:00 часа в Драматичния театър в Търговище. Освен на сцената, съставите и индивидуалните изпълнители ще се изявяват и в концертната зала на Центъра за младежки дейности и инициативи. В 16:30 часа, от бул. "Сюрен" започва дефилето на участниците. То ще бъде предвождано от Духовия оркестър към Общината и ще премине по новоизградената улица при пробива "Катрафилов" до площад "Свобода".

Награждаването и гала-концертът на победителите са планирани за 17:00 часа на откритата сцена пред Общината. В програмата ще вземе участие и фолклорният изпълнител на добруджански песни Галя Киркова, която е част и от журито на фестивала.

Преди началото на зимния сезон Община Разград предприема ремонтни работи в Общинския културен център и Филхармонията.

За целта се търси изпълнител на довършителни строителни дейности, чрез които сградите ще бъдат освежени и подготвени за новия творчески активен сезон.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 6000 лв. без ДДС. Събират се оферти с обява до 21 октовмри.

Предвидени са вътрешни ремонти в котелното помещение на Общинския културен център. От обновление се нуждае най-вече старата олющена мазилка, ще се направи грундиране и шпакловка, стените и таваните ще бъдат боядисани с латекс. Ще се подобри видът и на аварийния изход, като се изстърже старата боя и се шпаклова като се постави и микрофибърна мрежа. Предвидено е да се извърши обновление и на стълбището на 3-тия етаж.

В сградата на Филхармонията ще се направи влачена мазилка, ще се грундира и ще се обнови фасадата. Освен дейностите по измазване и освежаване, е предвидено да бъде монтирана и водосточна тръба.

Кандидатът за кмет на Русе, издигнат от местна коалиция "БСП за България" Пенчо Милков посети село Хотанца в община Русе. Той беше придружен от кандидати за общински съветници на коалицията. На емоционалната среща с жителите на селото, организирана в местното читалище Пенчо Милков заяви, че се е кандидатирал за поста, защото иска да направи най-доброто за града си и има енергия, воля и сила, за да се справи с предизвикателствата.

"Като народен представител много пъти съм бил сред вас и познавам проблемите ви. Ако бъда избран за кмет грижата ми за малките населени места и техните жители ще бъде един от основните ми приоритети", сподели Милков.

Той призова хората на 27 октомври да бъдат активни и да гласуват за света, който искат да видят за децата си.

В по - нататъшното си обръщение Пенчо Милков представи кандидата за кмет на село Хотанца, издигнат от местна коалиция "БСП за България" – Мелиха Тодорова и подчерта колко важно за управлението е кметът да бъде местен човек, който познава нуждите и проблемите на съселяните си. Тодорова е израснала и живее със семейството си в с. Хотанца. Тя е бакалавър по аграрно инженерство и магистър по индустриален мениджмънт от Русенски университет "Ангел Кънчев". От 2009 г. е земеделски производител. Член е на училищното настоятелство на ОУ "Васил Априлов" в селото и не веднъж е поставяла въпроси, свързани с образованието, социалните дейности и благоустройството на населеното място пред общински съветници и народни представители.

От своя страна тя подчерта, че ако бъде избрана за кмет основен приоритет в работата й ще бъдат сигурността и спокойствието на жителите. Създаването на адекватна транспортна схема, обслужваща нуждите на работещите хора и учащите се ще бъде основен акцент в дейността на нейното управление. Тодорова коментира, че в момента първият автобус от с. Хотанца за Русе тръгва в 6,00 ч. и пристига в града в 6,45 ч., което принуждава хората да изчакват дълго време до началото на работния ден в 8,00 ч. или 9,00 ч. и създава неудобство за учениците, чиито учебни занятия започват в 8,00 ч. Транспортът е един от основните въпроси за решаване, изведен от анкетното проучване на местните проблеми през 2018 г. и представен на общинската администрация.

Мелиха Тодорова зави, че ще търси начини и средства за изграждане на целодневна детска градина, която да подпомогне работещите родители. "Нашите деца са нашето бъдеще, затова равният достъп до образование на всяко от тях е основна цел в програмата ми. Ще ръководя общината на принципите на прозрачност и честност", сподели тя.

Срещата продължи с вълнуващо изпълнение на песента "Моя страна, моя България" от детска вокална група, която увлече след себе си и присъстващите в залата.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Чрез фондацията на Игнат Канев, университетската болница в Русе ще получи като дарение и специализиран автомобил.

Това обяви днес строителният предприемач, който бе в града за откриването на новото отделение по Диализно лечение в УМБАЛ "Канев".

Линейката, която се използва и в Канада, ще бъде оборудвана с най-съвременната апаратура, гарантираща полагането на максимална грижа за пациентите по време на транспортирането им до болницата.

По думите на Игнат Канев, който сложи подписа си на поредното дарение, специализираният автомобил ще пристигне съвсем скоро и ще може да се използва за нуждите на болницата.

Вижте подробности във видеото.

С водосвет бе открито новото отделение за диализно лечение в Университетска болница "Канев" в Русе.

Разширението и ремонта бяха извършени изцяло със средства, дарени от Благотворителна фондация "Игнат Канев" в размер на 500 000 лева. Министерството на финансите пък осигури 600 000 лева за цялостно подновяване на апаратурата и оборудването в отделението. Освен Игнат Канев, на официалното откриване присъстваха и здравният министър Кирил Ананиев.

Отделение "Диализно лечение" в Университетска болница "Канев" е единственото отделение с III-то ниво на компетентност в област Русе. В него се извършват дейности по хемодиализно лечение на болни с остра бъбречна и хронична бъбречна недостатъчност от Русе, областта, съседни области и чуждестранни пациенти. Към момента отделението обслужва 143 пациенти на 24 диализни поста. 

През 2018 година беше изготвен проект за разширяване и модернизиране на отделението по хемодиализа, за да се създадат съвременни условия за извършване на диализните процедури на нуждадещите се пациенти, както и да се подобрят условията на работа на персонала. 

Същата година бе осъществен и първи етап на този проект, като отделението по трансфузионна хематология бе преместено в нов дом. В началото на тази година започна ремонта и преустройството на освободените помещения, вече, като част от отделение "Диализно лечение". Бяха обособени зали, в които са разположени 24 диализни поста, помещение за диализни процедури на пациенти с Хепатит С и В. 

Цялостното разширение и ремонта са финансирани от Благотворителна фондация "Игнат Канев". Стойността на проекта възлезе на 500 000 лева. Паралелно с това беше извършено и цялостно подновяване на апаратурата и оборудването в отделението. Финансовият ресурс за това бе осигурен от Министерството на здравеопзването – 600 000 лева. Бяха закупени 22 апарата за хемодиализа, една водоочистваща система, 8 електрически хемодиализни стола и 16 електрически легла. Бяха закупени и 2 хемодиализни апарата от дарители, представители на местния бизнес. 

Това е четвъртото дарение от името на Благотворителна фондация "Игнат Канев" в полза на лечебното заведение. През септември 2016 година бе изградена и открита детска площадка в двора на болницата. През септември 2017 година бе открито и новото отделение "Педиатрия", с два сектора – сектор "Ана-Мария Канев" и сектор "Кристина Мария Канев". Отново през септември 2018 бе открито и новото отделение по Трансфузионна хематология. До момента средствата, дарени от Благотворителна фондация "Игнат Канев" за Университетска болница "Канев", общо възлизат на близо 2 милиона лева.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН