Две могили

 НОВИНИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ КИС 13 ОТ ДВЕ МОГИЛИ И ОБЩИНАТА 

Общинският съвет в Две могили отмени свое решение с което председателят и неговите заместници се избират с мандат от една година. Това стана след протест на прокуратурата за незаконосъобразност. На…
Община Две могили ще иска финансиране за почистване на коритото на Русенски лом след наводненията в селата Пепелина и Широково, заради топенето на снеговете. Според кмета Божидар Борисов това се…
Честванията на националния празник на България - 3-ти март в община Две могили започнаха в село Баниска. По традиция в местността "Балабан дере" пред паметника на загиналите руски войни се…
Фолклорен спектакъл "Седянка" се проведе в Две могили. Организатор и домакин на събитието бе Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1919". Седянката бе посветена на Деня на самодееца…
Днес се проведе изнесено заседание на общински съвет – Две могили в основно ремонтираното читалище в село Батишница. То е обновено с 270 000 лева по фонд "Бедствия и аварии",…
Традицията за трифон зарезан беше спазена и в Две могили. Кметът на общината, Божидар Борисов, заедно с царя на виното от няколко години поред Станислав Ангелов, изпълниха ритуала по зарязване…
С пълно мнозинство приеха бюджета на Две могили за тази година. Това стана на днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО. Финансовата рамка е за…
Новогодишно приветствие на кмета на Община Две могили Божидар Борисов.
Община Две могили ще кандидатства за безвъзмездна помощ за укрепване и почистване на два язовира и дере, което води към тях. Всъщност става дума за водни площи, които са силно…