fbpx

МИГ Две могили - Иваново с първи договор по проект за популяризиране на местната идентичност

By 03 Януари 2023 Прочетена 177 пъти 0
МИГ Две могили - Иваново с първи договор по проект за популяризиране на местната идентичност МИГ Две могили - Иваново с първи договор по проект за популяризиране на местната идентичност снимка: КИС 13

СДРУЖЕНИЕ "МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО", има одобрено проектното предложение с решение № РД 09-1279/18.11.2022 г и подписан административен договор с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г/ МЗм - РД 50-82/14.12.2022 год. ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

Това е първият договор на СДРУЖЕНИЕ "МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО", с изпълнението на дейностите по проекта „Популяризиране на местната идентичност, чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“, ще се представи културно историческото наследство на двете територии Община Две могили и Иваново.

Всички заинтересовани страни ще бъдат включени в изпълнението на дейностите. Резултатите от проекта ще бъдат част, от обосноваността, че подхода ЛИДЕР и Стратегия за ВОМР са важен инструмент за развитието на селските райони каквито са Община Две могили и Иваново.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Привличането на млади хора развитието на туризма и създаване на малки устойчиви бизнеси са приоритет за ръководствата на местната власт. Чрез подхода ЛИДЕР са възможни и международни сътрудничества, който популяризиране на местната идентичност, могат да се ползват и добри практики от други ЕС.

С празниците на двете територии, ще се покажат традициите за териториите, с помощта на различните комуникационни канали ще бъдат поканени гости да вземат участие от цялата страна. Фестивалите ще са съобразени с културните календари на двете общини за 2023 година. Материалите и проучванията, които ще бъдат направени при изпълнението на проекта ще са основа за следващи проекти, които ще послужат териториите в двете общини да станат по разпознаваеми за гражданите на Р България.

Важно е с изпълнението на проекта Популяризиране на местната идентичност, чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ да се създаде убедеността на екипа на СДРУЖЕНИЕ "МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО", че са намерили правилният път за популяризиране на местната общност и подобряването на качеството на живот на територията на двете общини Две могили и Иваново.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net