ВИДЕО: Над 38% от населението на област Разград е било в риск от бедност и социално изключване през 2023

Над 38% от населението на област Разград е било в риск от бедност и социално изключване през миналата година.

Това сочат данните на НСИ за региона.

Според проучването, стойността на този показател намалява с близо 7% спрямо предходната година. Делът от населението в риск от бедност и социално изключване за цялата страна е 30%.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Анализът на данните показва, че 36% от населението на област Разград живее в тежки материални и социални лишения. Това характеризира областта като територия с най-високите показатели в национален мащаб.

Средно за страната 18% от населението живее в материални и социални лишения. Около 14% от жителите на област Разград пък спадат към домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, при средно равнище на показателя за страната от 6.6%.

Тревожни са данните и за относителния дял на децата с материални лишения в областта – малко над 39%. В сравнение с предходната година се наблюдава увеличение с 1,7%.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net