ВИДЕО: Община Разград ще разполага с близо 6 милиона лева за чистота през 2023

By 07 Декември 2022 Прочетена 1086 пъти 0

Около 5,9 милиона лева ще бъде план-сметката за чистота на Община Разград за следващата година.

Предвижда се запазване на действащите размери на таксите за битови отпадъци. План-сметката ще бъде обсъдена през следващата седмица на постоянните комисии към Общинския съвет. 

Планът за приходите от такса битови отпадъци за тази година е 6 000 000 лв. Досега постъпленията в бюджета са над 5 400 000 лв. Очаква се до края на годината събраните средства от такса "Битови отпадъци" да са близки до планирания размер.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


И за 2023 се предвижда приход от такса битови отпадъци от 6 000 000 лв., при запазване действащите размери на таксите за битови отпадъци, което ще обезпечи приходната част на бюджета спрямо общата стойност на предложената план-сметка. Тя е изготвена съгласно изискванията на Закона за местните данъци и Наредба 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград и е на обща стойност близо 5 900 000 лв.

Сумата включва необходимите разходи по населени места за осигуряване на съдове за смет, събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или до съоръжения за третирането им. План-сметката включва и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Сряда, 07 Декември 2022 17:41
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net