ВИДЕО: Установиха неизправност на пречиствателната станция в Разград

Експерти на РИОСВ - Русе установиха техническа неизправност на съоръжението-вторичен утаител на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води- Разград (ГПСОВ) на 17 септември.

Извънредната проверка е извършена съвместно с представители на Басейнова дирекция "Дунавски район" и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС, под координацията на зам.-министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров.

Съоръжението вторичен радиален утаител представлява последна стъпка на пречистване на отпадъчните води, което е довело до изпускане на излишната активна утайка в реката.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Технологията на пречистване изисква своевременното й отстраняване от съоръжението, с цел недопускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника. На мястото на заустването на ГПСОВ-Разград е констатирано увличане на утайка, мътнокафява, с характерен мирис.

Взети са водни проби от изхода на станцията, които са анализирани от РЛ-Русе.

Към днешна дата са готови резултатите от пробите. Те показват отклонения от нормите на всички изследвани показатели, за което на дружеството ще бъде наложена санкция.  

За установеното нарушение е съставен акт за административно нарушение по Закона за водите, затова че ВиК операторът "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД не поддържа в техническа и експлоатационна изправност съоръженията. Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, довела до изпускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника - река Бели Лом.

Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Сряда, 27 Септември 2023 19:37
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net