Започна основен ремонт на покрива на Общинска администрация Разград

By 08 Юни 2023
Започна основен ремонт на покрива на Общинска администрация Разград Започна основен ремонт на покрива на Общинска администрация Разград снимка: Община Разград

В началото на седмицата започна основен ремонт на покрива на административната сграда на Община Разград.

Дейностите се извършват от фирма "САВ-Разград" ООД, която спечели обществената поръчка с предмет "Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект "Основен ремонт на покрив на Oбщинска администрация /бул. Бели Лом № 37а/".

Целта на проекта е да се изпълни основен ремонт на покривното покритие на покрива чрез инженеринг, включващ: изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически" и извършване на необходимите ремонтно-възстановителни дейности, с упражняване  на авторски надзор.

С ремонта се цели възстановяване и подобряване  на експлоатационните  качества на покрива, което да  включва: подобряване на техническите  параметри; гарантиране на добро отводняване на покрива. С реализацията на проекта ще се осигури подобряване състоянието на покрива на сградата и цялостното нейно състояние.

Стойността на обществената поръчка е 120 800 лв.

Срокът за извършване на строително-монтажните работи е 90 календарни дни, той започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба No 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа на всеки един обект – Образец 15.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Сградата на Общинската администрация е изградена и въведена в експлоатация през 1984 година и със сутерена е 12-етажна, изпълнена е по системата ППП/Пакето-повдигащи плочи.

Покривът на сградата е плосък с вътрешно отвеждане на водата, като в средната част покривът е покрит с поликарбонатни плоскости, монтирани на метална конструкция.

Плоският покрив е изпълнен с два пласта хидроизолационна битумна мушама. Бордовете на покрива са обшити с поцинкована ламарина. Има изградена гръмоотводна инсталация, която на места е повредена.

На борда на покрива от всички страни има монтирана метална конструкция, използвана за електронен вестник. На места конструкцията създава прагове за водооттичането.

Част от хидроизолацията на покрива е компрометирана, металните конструкции на места са корозирали.

Сред дейностите, които предстои да се извършат, са: премахване на съществуващото покритие от поликарбонатни плоскости и монтиране на нови термопанели непрозрачни с дебелина 10 см; ревизиране на покривната метална ферма, върху която са монтирани поликарбонатните плоскости чрез изграждане на нова двускатна метална конструкция за монтажа на термопанелите, като при оразмеряването им се има предвид потенциално тегло на соларна инсталация; демонтиране на армираните стъкла на тавана и премахване на осветителните тела; изграждане на окачен таван от комбинация от гипсофазерни пана 60/60 см. Тип "Армстронг" и гипсокартон с вградени осветителни тела; нова ел.инсталация с подходящи 25 ефектни LED осветителни тела.

Още снимки вижте на Фейсбук страницата на Община Разград.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Четвъртък, 08 Юни 2023 16:43