Издадоха разрешение за ползване на участък от пътя Русе - Кубрат

By 09 Юни 2023
Издадоха разрешние за ползване на участък от пътя Русе - Кубрат Издадоха разрешние за ползване на участък от пътя Русе - Кубрат снимка: АПИ

Издадено е разрешението за ползване на основно ремонтираните 21,5 км от пътя Русе - Кубрат.

Проектът - лот 32, е изпълнен по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Второкласният път е основна пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища Русе – Варна, Силистра – Шумен и второкласния път Кубрат – Разград.

Ремонтираният участък е в област Русе. Започва от кръстовището с първокласния път Русе - Варна, преминава през селата Червена вода и Ново село и завършва на 2 км след с. Ново село в посока с. Тетово.

Отсечката е с нова настилка и заздравена конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност. Подобрено е отводняването и са възстановени банкетите и бордюрите. Трасето е с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Ремонтиран е и надлезът над жп линията Русе - Варна при 3-ти км, който е с дължина 64 м. Съоръжението е с подменена хидроизолация и дилатационни фуги, нова асфалтова настилка, монтирани са парапети и ограничителни системи.

С рехабилитацията на път Русе – Кубрат се намалява времето за пътуване, повишава се безопасността и комфортът на пътуващите.

Изпълнител на строително-монтажните дейности на лот 32 е "ИСА 2000" ЕООД. Стойността на договора е 22 958 701,40 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от "ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД. Техният договор е 321 360 лв. с ДДС. Авторският надзор е изпълнен от "Трафик холдинг" ЕООД, с договор на стойност 7 258 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0032 Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,52 км, област Русе" е 26 970 257,60 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 22 924 718,96 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 4 045 538,64 лв. с ДДС.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Петък, 09 Юни 2023 16:25