Добри практики в предоставянето на социални услуги бяха обсъдени в Разград

By 20 Ноември 2015

Добри практики в предоставянето на социални услуги бяха обсъдени в Разград. Експерти представиха и резултатите от проект за осигуряване на стабилна среда за деца и младежи с увреждания по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На събитието присъства и председателят на Общинския съвет Надежда Радославова. 

Стана ясно, че чрез реализацията на проект за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип, е осигурена възможността децата и младежите с увреждания да имат достъп до пакет от необходимите услуги, съобразно техните потребности. Считано от 1 декември, центровете ще функционират като делегирани от държавата дейности.

Според експерти, чрез изграждане на центрове от резидентен тип, е променена философията за грижа за децата и младежите с увреждания, като една от най-уязвимите групи, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на среда, близка до семейната.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.