ВИДЕО: Община Разград отчита изпълнението на миналогодишния бюджет

By 20 Юни 2024

Представят годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Разград за 2023 година.

Това ще стане по време на публично обсъждане, което ще се проведе на 27 юни. Ще бъдат разгледани и сметките за средствата от Европейския съюз. 

През отчетната година изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 101 229 000 лв, при уточнен план от 104 240 000 лева.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Това означава, че изпълнението е малко над 97%. С най-голям относителен дял са приходите от управление на собственост - 45,5%, и от общински такси - 43,3%.

Най-много са приходите от дейността на Общинско предприятие "Разградлес" – около 3 200 000 лв., следвано от "Ученическо и столово хранене и почивно дело", "Бизнесзона Перистър", "Общински пазари", "Обреден дом" и "Паркстрой".

Като цяло общият размер на данъчните приходи е над 5 800 000 лв. С най-голям размер в данъчните приходи е налогът върху превозните средства - 41,2%, следван от данъка върху недвижимите имоти.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.