ВИДЕО: Подписаха споразумението за мащабния ремонт на коритото на река Бели Лом в Разград

By 11 Юни 2024

Над 30 милиона лева са осигурени за ремонта на коритото на река Бели Лом в Разград.

Кметът Добрин Добрев подписа споразумение с Министъра на регионалното развитие Виолета Коритарова за най-големия от проектите на Общината, които са включени в Инвестиционната програма за финансиране от държавния бюджет за тази година. 

Ремонтът и доизграждането на коритото на река Бели Лом в Разград е с най-голяма стойност сред седемте одобрени проекта – над 3млн. лева. Ще се реализира в продължение на три години, като за всяка от тях ще се отпуска необходимата за предвидените дейности сума.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


По проекта поетапно ще бъде извършено почистване и укрепване на бреговете на реката в регулацията на Разград и ще се осигури пропускателната способност на сеченията при преминаване на максимални оразмерителни водни количества.

Техническото решение е изработено на база хидроложки и хидравлични изчисления за Бели Лом. Общата дължина на речното корито на реката, която преминава през Разград, е почти 4 километра.

По проекта ще бъде премахната компрометираната бетонова конструкция на дъното и ще бъде изградено изцяло ново корито на реката с 6 рампи за обслужване на коритото от почистваща техника. Ще се извърши ревизия на мостовете в участъка, като някои от съоръженията ще бъдат ремонтират, а други - подменени.

Припомняме, че през тази година в държавния бюджет бе осигурен ресурс за реализация на общински проекти, като за Разград бе предвидено финансиране за 7 проекта на обща стойност над 43 милиона лева.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Вторник, 11 Юни 2024 17:07