ВИДЕО: "Водоснабдяване Дунав" в Разград с нова санкция от РИОСВ - Русе

By 17 Май 2024

Регионалната екоинспекция в Русе наложи текуща месечна санкция на разградския ВиК оператор.

Тя е в размер на над 117 000 лева. 

"Водоснабдяване Дунав" е оператор на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Разград. Административната мярка е предприета за установени отклонения в индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване във воден обект на дружеството.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Пробите са взети при извънредната проверка на 20 април по сигнали за миризми в града. Физикохимичният анализ на пробите, извършен от Регионална лаборатория - Русе при Изпълнителната агенция по околна среда показва значителни отклонения по няколко показателя - неразтворен кислород, химична и биохимична потребност от кислород и общ фосфор.

Текущата санкция от над 117 000 лева ще бъде намалена или отменена след ново пробонабиране и достигане на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Петък, 17 Май 2024 18:07