Академик Христо Белоев - Доктор Хонорис Кауза на университета Ала – Тоо в Бишкек, Киргизстан

By 15 Май 2023
Академик Христо Белоев - Доктор Хонорис Кауза на университета Ала – Тоо в Бишкек, Киргизстан Академик Христо Белоев - Доктор Хонорис Кауза на университета Ала – Тоо в Бишкек, Киргизстан снимка: Русенски университет "Ангел Кънчев"

Днес, Ректорът на Русенския университет - акад. Христо Белоев получи официално своя диплом за удостояване със званието Doctor Honorсis Causa на Ала – Тоо Международен университет, гр. Бишкек, Киргизстан.

Документът му беше връчен от гостите от киргизстанския университет на Седмата Еразъм седмица, провеждана в русенското висше училище.

Решението е взето още през месец февруари 2023 г. от Академичния съвет на Ала – Тоо Международен университет, по предложение на ректора - проф. Санжарбек Ердолатов.

В предложението са отбелязани приносите на акад. Христо Белоев за разширяване на съвместните дейности между двата университета и особено ролята на проекта за Модернизация на висшето образование в страните от Централна Азия чрез използване на нови образователни технологии.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Със същото решение на Академичния съвет с почетното звание Doctor Honorсis Causa е удостоен и проф. д-р Ангел Смрикаров за неговия принос за модернизация на висшето образование в страните от Централна Азия. Той също получи своя диплом по време на откриването на Еразъм седмицата в Русенския университет.

Международният университет Ала – Тоо в Бишкек, Киргизстан има пет факултета и обучението на студентите се провежда изцяло на английски език. Между него и Русенския универсиет има подписан договор за сътрудничество и в последните години се развива активна дейност и сътрудничество.

По проекта за Модернизация на висшето образование, двата университа работят съвместно от четири години, внедрявайки в учебния процес иновационни образователни технологии и дидактически модели, като постигат значителни успехи в цифровизацията на обучението и адаптирането на образователните системи към дигиталното поколение.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.