Близо 5000 русенци са сменили личния си лекар през 2022г.

By 01 Февруари 2023
89 са джипитата в областта 89 са джипитата в областта снимка: КИС 13

4851 души от област Русе са сменили личния си лекар през 2022 година.

Основните причини за смяна на личен лекар са свързани с качеството на медицинското обслужване, смяната на местожителство или адресната регистрация, създаването или разпадането на лекарска практика, както и прекратяването на договор с РЗОК. По-конкретната статистика сочи, че 371 души са избрали личен лекар на територията на друга област.

Извън регламентираните в Националния рамков договор срокове за такава смяна съществува и възможност за временен избор на личен лекар. Здравноосигурените лица, които живеят в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене. При временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване.

Когато здравно осигурено лице пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне за съдействие към всеки общопрактикуващ лекар. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго освен потребителска такса е необходимо те да представят здравноосигурителната си книжка.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Здравно осигурените лица могат да променят избора си на общопрактикуващ лекар всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Към 1-и януари тази година от активните договори за първична извънболнична медицинска помощ с формирана пациентска листа са 85 общопрактикуващи лекари, като от тях три са груповите. През 2022-а са прекратени 3 договора с индивидуална практика. Два от тях се е наложило да бъдат прекратени поради смърт на лекаря, а един по взаимно съгласие между страните.

Общият брой на осъществилите избор по пациентска листа, тоест с личен лекар в област Русе, за 2022 г. е малко над 214 000, от които близо 42 000 са здравно неосигурени.

През изминалата година РЗОК-Русе е извършила 824 проверки, в т.ч по жалби и сигнали. 210 са проверките на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, 139 са на изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ в т.ч медицински центрове, лаборатории и за комплексно диспансерно наблюдение, 181 на изпълнителите на извънболнична дентална помощ. Извършени са 128 проверки на лечебни заведения за болнична медицинска помощ  и 168 проверки на аптеки. За констатирани нарушения са наложени санкции в размер на 95 180 лева. Установени са и неправомерно получени суми, които подлежат на възстановяване, в размер на 94 109 лв.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Сряда, 01 Февруари 2023 15:56