Част от Монтюпе остава затворена - все още не отговаря на екоизискванията

By 20 Октомври 2015

Не приеха плана за действие за привеждане в експлоатация на пломбираната инсталация за леене на алуминий в Монтюпе. Припомняме, че екоинспекцията пломбира съоръжението на 25 септември, тъй като установи, че то е един от източниците на замърсяване на въздуха в Русе.

От становището на РИОСВ става ясно, че предложените мерки не са аргументирани от страна на производителя на пречиствателното съоръжение и доставчика на веществото за пречистване на отпадъчните газове. От екоинспекцията препоръчват на предприятието да се направи анализ на текущото състояние на производствената дейност, да бъдат идентифицирани причините, водещи до отклонение от заложените в комплексното разрешително норми и изисквания, включително да се идентифицират потенциалните източници на интензивно миришещи вещества. Ефективността на системата за очистване на отпадъчните газове да бъде оценена по отношение на количеството изхвърлени замърсители и степента на замърсяване на атмосферния въздух около изпускащите устройства.

След като се представят необходимите мерки, на базата на анализите ще бъдат подложени на оценка, се посочва още в становището на екоинспекцията в Русе. 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.