Компания оспорва решение на екоинспекцията в Русе

By 12 Октомври 2015

Административният съд в Русе започна дело по жалба на фирма в двора на бившето ктм срещу решение на екоинспекцията. Жалбоподателят оспорва в административния акт само частта, в която не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на нов комплекс за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно.

В същото съдебно производство има постъпили и две жалби от екосдружение срещу одобрено инвестиционното предложение на същата компания  за увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000  на 200 000 тона годишно.

Днес страните внесоха писмени доказателства, които съдът прие. Те пожелаха и назначаване на експертиза, за която ще трябва да подготвят въпроси и да ги представят в следващото заседание, за да бъде назначен експерт. Съдът отхвърли искане на компанията да й бъде разрешено да продължат работата си по изграждане на новите съоръжения, докато тече делото и не се стигне до влязла в сила присъда. 

Следващото заседание ще се проведе на 16 ноември.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.