Заключителна конференция "Иновативни решения за устойчив транспорт в Дунавския регион" ще се проведе в Русенския университет

By 18 Септември 2023
Конференция "ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН" ще се проведе в Русенския университет Конференция "ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН" ще се проведе в Русенския университет снимка: КИС 13

На 20 септември от 11:00 часа в Канев център на Русенския университет ще се състои Заключителната конференция "Иновативни решения за устойчив транспорт в Дунавския регион".

Тя е по инициативата "Развитие на компетенции на политици в областта на нисковъглеродната и интелигентна мобилност в Дунавския регион", която се реализира по Програма "Науката среща регионите" на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC).

Съорганизатори на събитието, което се провежда под патронажа на ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн, са Русенският университет и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Форматът на конференцията е хибриден (присъствено и online).

Поканените участници са политици от централната и местната власт, журналисти, представители на НПО и изследователи от научни организации и университети. Събитието е отворено и за практици, предприемачи, бизнес асоциации и фирми в областта на транспорта, декарбонизацията, интелигентната мобилност и иновативното управление, както и за докторанти и студенти.

Специални гости на събитието са: Андрей Новаков, евродепутат (очаква се потвърждение), Георги Кръстев, депутат в 49-ото НС, Димитър Недялков, зам.- министър на Министерството на транспорта и съобщенията, проф. дтн Александър Сладковски, Силезийски политехнически университет, Полша, проф. д-р Александър Борою и проф. д-р Андрей Александру, Политехнически университет-Букурещ и Университет в Питещ. В събитието ще се включат и представители на Националното сдружение на общините в Република България.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

В рамките на програмата на конференцията акад. Белоев ще представи европейската политика за декарбонизация на транспорта и устойчива мобилност.

Националната политика в това направление ще представят Георги Кръстев и проф. д-р Велизара Пенчева. Добри практики от международния опит ще споделят присъстващите изследователи от партньорски университети. По въпроса за комуникиране на декарбонизацията и интелигентната мобилност на публичния транспорт в медийното пространство, както и за приноса на организации от неправителствения сектор за декарбонизация на трансграничната мобилност своите съвместни разработки ще представят проф. Юлиана Попова, журналисти и представители на НПО.

Текущата ситуация и възможните стратегически решения за интелигентна, безопасна и устойчива мобилност с ниски емисии за десетте български дунавски града ще бъдат коментирани от представители на съответните общини по поречието на р. Дунав, работили съвместно с изследователи от катедра Транспорт на Русенския университет: доц. д-р Даниел Любенов, доц. д-р Иван Белоев, доц. д-р Димитър Грозев и гл. ас. докторите Павел Стоянов, Михаил Милчев, Свилен Костадинов, Тончо Балбузанов, Борил Иванов. Изследователският потенциал на изследователския екип ще бъде коментиран от декана на Транспортния факултет доц. Асен Асенов.

Работата на конференцията е хармонизирана изцяло с целите на програмата "Науката среща регионите" в областта на науката, политиката и обществото, а именно:

Наука и политика: Сближаване на изследователи и политици; Насърчаване на взаимното разбиране; Обсъждане на въпроси на местната политика, като се използват научни доказателства; Работа в мрежа между учени и политици.

Наука и общество: Стремеж за доближаване на науката до гражданите; Увеличаване на доверието на гражданите в науката, като се демонстрира ключовият й принос за обществото.

Предстоящата конференция е поредното доказателство за стремежа на Русенския университет да изгради общност в Дунавския регион на науката и политическата екосистема в областта на устойчивия транспорт.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Понеделник, 18 Септември 2023 18:22