ВИДЕО: Над 20% от населението в Русенско е било под прага на бедност през 2023

By 14 Май 2024

Над 20% от населението в област Русе е било под прага на бедност през 2023.

Това показват данните на Териториалното статистическо бюро. Спрямо предходната година се наблюдава ръст в относителния дял на бедното население от близо 1%.

Наблюдаваните индикатори са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение "Статистика на доходите и условията на живот". В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията "Европа 2030" от изследването на доходите и условията на живот се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните цели.

Данните показват също, че относителният дял на децата с материални лишения в област Русе е над 30%, а за 2% от тях нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

Вижте повече във видеото.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.