Октриха нова лаборатория за нуждите на студентите в инженерните специалности на РУ

By 11 Май 2016

5 изцяло обновени работни места, оборудвани с дарение от частна фирма дават възможност за фронтално обучение на студенти от четирите инженерни факултета на Русенския университет.

Лабораторията по теоретична електротехника беше открита днес от ректора, проф. д-р Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.

Със съвременни цифрови функционални генератори и осцилоскопи ще се обучават студентите по различни дисциплини. 

Новата техника ще позволи на студентите да приложат на практика знанията, които са придобили по време на обучението си в Русенския университет. 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.