fbpx

В ход е почистване на коритата на реките Врана и Сива в Търговище, съобщават от Общинската администрация.

Дейностите са възложени на Общинското предприятие БКС.

В момента със специализирана техника се почиства коритото на Врана в близост до моста на ул. "Шипка". Премахват се наноси, почва, камъни, саморасли храсти и треви, които затрудняват отичането на водата. Почистването на коритото на река Врана ще обхване участък от близо 1,5 километра от кръстовището на т.нар. "Стар бряст" до ул. "Гълъбец".

Паралелно се почиства и коритото на река Сива. Там са предвидени дейности от моста на ул. "Александър Стамболийски" до моста на ул. "Скопие".

БКС вече извърши почистване и на дерета в селата Кралево, Певец и Руец.

Срокът за приключване на всички дейности е до края на месец септември.

Близо километър от коритото на река Сива в Търговище ще бъде почистен през следващите дни.

Днес започнаха дейностите извършвани от общинското предприятие по поддръжка. Премахва се растителността и се събират битовите отпадъци, които са изхвърлени в нарушение на всички нормативи. Коритото ще бъде почистено и от наноси.

Боклуците затлачват потока и създават рискове от разливи, които може да застрашат движението и имотите на хората в близост. Заради изхвърлянето на такива отпадъци, полицията организира няколко акции и засили контрола в района.

На нарушителите, замърсяващи речните корита, се съставят актове. Съгласно Наредбата за опазване на обществения ред в община Търговище глобите са от 100 до 1000 лв. Досега са наложени повече от 10 санкции.

При подходящи метеорологични условия дейностите трябва да приключат до седмица.

Припомняме, че през лятото беше почистено и коритото на река Врана.