fbpx

434 души са се регистрирали като безработни в област Разград от началото на извънредното положение до края на март.

192 от тях са посочили като причина кризата с коронавируса. За същия период на работа са постъпили 103 човека.

От Бюрата по труда в Исперих, Кубрат и Разград отчитат през март ръст в безработицата в областта, като регистрираните са със 189 повече спрямо февруари. За ползване на посредничеството и услугите на Бюрата по труда са се записали 650 безработни, като 434 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение.

Най-голям дял заемат тези, освободени от сектор "Държавно управление", следвани от "Преработваща промишленост", "Търговия", "Хотелиерство и ресторантьорство". Постъпилите на работа безработни през март са 363, като след въвеждането на извънредното положение работа са започнали 103 лица.

След 13 март броят на заявените свободни работни места в Бюрата по труда в областта е 218, като преобладават тези за персонал, полагащ грижи за хора - домашни помощници и лични асистенти. Търсят се също общи работници, трактористи, озеленители, водачи на селскостопански машини и продавачи.

Запечатаха корабостроителницата в Русе. Причината е започната процедура за обявяване в несъстоятелност.

Никой не е обяснил на работниците какво се случва. Днес 20-ина служители отидоха пред завода с надеждата да разберат дали и кога ще могат да влязат вътре. Предприятието обаче е затворено и в момента там няма никого.

Хората не са взели заплати за януари и февруари. През декември получили 45 процента от възнагражденията си. Мехмед е с 40 годишен стаж в предприятието. Каза, че от няколко години нещата не вървят като в момента там работят около 90 човека заедно с администрацията.

Хората запознали с проблема синдикатите. От КНСБ обещали, че ще задвижат нещата, за да могат интересите на работниците да бъдат защитени.