fbpx

Община Русе организира разяснителна кампания относно изработването на технически паспорти на всички сгради.

На 10 март от 18:00 часа в Пленарната зала ще се проведе среща с домоуправителите на сгради при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Управителите на етажна собственост ще бъдат информирани от експерти и представители на Общинската администрация за детайлите около изготвянето на технически паспорти на сградите.

Едно от изискванията е да бъде направено обследване на строежите от консултант с удостоверение за извършване на строителен надзор или от проектанти с пълна правоспособност. Друго важно нещо, което трябва знаят от етажната собственост, е какво се случва ако се пропусне крайният срок за паспортизация.

След обследването на сградите, нуждата от ремонт се вписва в техническите паспорти, определят се срокове за въвеждане на мерките и собствениците са длъжни да ги изпълнят.

Вижте повече подробности във видеото.

Отпускат над 10 милиона лева за ремонт и обзавеждане на студентски общежития в Русе.

Утвърдените за обновяване сгради са определени след съгласуване между Министерството на образованието, Съвета на ректорите и Националното представителство на студентските съвети.

Oколо 30% от общежитията в страната, сред които и тези, които се ползват от студентите в Русенския университет, се стопанисват от дружество към Министерството на образованието. Още през миналата година са водени много разговори, в които е участвал и ректорът на висшето училище чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

От ръководството на Русенския университет се надяват обновяването на сградите да приключи до началото на новата академична година.

Вижте подробностите във видеото.

Продължават проверките на Инспекцията по труда в Русе на строителните обекти от Националната програма за енергийна ефективност на жилищни блокове.

Досега не са установени случаи на работа без трудови договори, но пък има нарушения по Закона за безопасни условия на труд. 

Инспекцията по труда смята поне по един път на месеца да проверяват обектите от Националната програма за саниране. От началото на годината са проверени 96 строителни обекта в Русенска област.

Днес в Разград се състоя публично обсъждане на проектно предложение "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в жилищен комплекс "Орел".

Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Разград и е включен в одобрената Инвестиционна програма на Общината.

Проектното предложение е по "Региони в растеж" с финансиране от над 2 400 000 лева. Социалните жилища се изграждат за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи в неравностойно положение. Те ще представляват 4 блокчета, с по 12 апартамента всяко, и ще се намират в източната част на ЖК "Орел".

Срокът за извършване на строителните дейности е 30 месеца.