Мерките, които заводът за автомобилни части "Монтюпе" в Русе е предприел за подобряване на екологичното състояние на предприятието са обещаващи, но не са достатъчни.

Това каза днес министърът на околната среда и водите Нено Димов, при срещата си с представители на френския завод.

Въздуът в Русе остава един от най-наболелите проблеми на града. Според русенци трябва да има качествена апаратура, която да дава ясна картина за замърсяването му. Днес по време на срещата на екоминистъра с "Монтюпе" в РИОСВ, няколко души бяха излезли за пореден път на протест с искане проблемът с въздуха в Русе да бъде разрешен.

Според ресорния министърът първите мерки за решаване на проблемите вече са взети. През последните месеци заводът е направил инвестиции в размер на близо 7 милиона евро за подобряване на екологичната си система. От три дни в предприятието за автомобилни части работи апаратура, която замерва вредните емисии, но до този момент тя улавя само едно от специфичните химични вещества. Данните от мониторинговата система за качеството на въздуха ще се съпоставят с информацията от новата станция на екоинспекцията

Припомняме че преди броени дни на завода бе съставен акт, тъй като е нарушил забраната да отваря производствените халета, от които излизат неприятните миризми.

Съставиха акт на "Монтюпе".

От РИОСВ - Русе са констатирали нарушение на 15 април, при извършени извънредни проверки по сигнали на граждани за неприяти миризми. На място е установено, че транспортните врати 1, 3, и 6 на Хале 3 са били отворени към 09:30 и към 20:00 часа, документирано със снимков материал. Не се е наблюдавало движение на техника, хора или товаро-разтоварни дейности през вратите.

Според инспекторите, това е нарушение на даденото при предходни проверки предписание за постоянно затваряне на вратите, които са разположени на западната фасада на Хале 3, както и отваряне на врати, извън резрешения период, определен в нарочна инструкция.

В деловодството на РИОСВ - Русе към момента на проверката, не е постъпвало уведомително писмо за временно спиране или прекратяване на дейността в завода за автомобилни части.

Мярката за регулиране ползването на транспортните врати на Хале 3 е въведена през 2017 година с цел ограничаване на неорганизираното изпускане на непречистени емисии от работната среда в атмосферния въздух. Дружеството е задължено ежеседмично да докладва писмено в РИОСВ за отварянето на вратите.

За неспазване на дадено предписание, Законът за опазване на околната среда предвижда санкция от 2000 до 20 000 лв.

Биофилтри ще улавят всички емисии в завода на "Монтюпе" в Русе.

Това ще става в работна среда, за да не се допуска да излизат неорганизирано във въздуха. Целта е те да бъдат поставени преди издаването на новото комплексно разрешително на предприятието, което трябва да е готово през есента, съобщиха днес от РИОСВ - Русе.

От екоинспекцията казаха също, че предприятието взема мерки и за подобряване на вентилационната система. Заводът планира да закупи и японска апаратура, която да измерва стойностите на едно от най-вредните съединения – диметиламин, в работна среда.

Извършените проверки през изминалата година са показали, че нивата на основните замърсители в Русе остават ниски, като единствено са констатирани превишения при фините прахови частици. Това е характерно за есенно-зимния период и се дължи на битовото отопление и използването на нерегламентирани горива, казаха от РИОСВ.

Набор от мерки за подобряване на състоянието на въздуха предлагат от местната структура на "Да, България!" в Русе.

Те са внесени в деловодството на Oбщината, като на първо място се настоява да бъдат закупени поне 100 мобилни електронни устройства за измерване качеството на въздуха. В предложенията се настоява и за преразглеждане на транспортната схема.

Според доклад, 49% от замърсяванията на въздуха в Русе се дължат на битовото отопление, 27 на сто – на транспорта и и 24% – на промишленото прозиводство.

Предстоят извънредни проверки на мебелните фирми за отпадъците от производството,‭ ‬съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.‭ ‬

Целта е да се предотврати нерегламентирано,‭ ‬последващо третиране на тези отпадъци.‭ ‬Извънредните контролни проверки‭ се налагат във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните през‭  миналите години продажби на изрезки и парчета плоскости за отопление.‭

‬От екоинспекцията уточняват,‭ ‬че тези материали съдържат смоли,‭ ‬бои и лепила,‭ ‬при изгарянето на които се отделят органични замърсители в атмосферния въздух.‭

‬До мебелните фирми са изпратени предупредителни писма,‭ ‬с които са изискани договори с други дружества,‭ ‬на които предават отпадъците от производството‭ ‬си.‭ ‬Липсата на договор е нарушение на Закона за управление на отпадъците,‭ ‬което се наказва с глоба‭ от‭ ‬7000‭ ‬до‭ ‬20 ‬000‭ ‬лв.‭ ‬

За нерегламентирано третиране или изгаряне на отпадъци пък е предвидена глоба от‭ ‬2000‭ ‬до‭ ‬5000‭ ‬лв.‭ ‬за физически и от‭ ‬1400‭ ‬до‭ ‬4000‭ ‬лв. ‬за юридически лица.‭ 

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.