fbpx

На 9,5 милиона лева възлиза план-сметката за чистота на община Търговище за следващата година.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

 

Най-много са заложените средства за изграждане на новата клетка на депото за битови отпадъци край село Пайдушко – 3,7 млн. лв. За събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране са отделени близо 1,3 млн. лв.

За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са предвидени около 1,5 млн. лв.

Общо план сметката възлиза на 9,5 милиона лева, което е с 2 милиона повече в сравнение с предходната година. От Общината уточняват, че през 2023 размерът на таксата за битови отпадъци няма да се променя.

Проектът на план-сметката за чистота е публикуван за обществено обсъждане. Писмени предложения и становища се приемат в Центъра за административно обслужване, както и на електронната поща на Община Търговище.

Днес в Община Търговище се проведе заключителна пресконференция по проекта за подмяна на уличното осветление в града и кварталите "Въбел" и "Бряг".

Вижте подробности за извършените дейности в КИС 13 ПЛЮС +

Възобновиха ремонтните дейности по джамията "Ибрахим паша" в Разград.

Това стана възможно, след като вече има благоприятни метеорологични условия за работа.

Изпълнителите на проекта обсъдиха и уточниха с областното ръководство какви точно техники и методи ще се приложат за продължаващата реставрация на паметника на културата.

Вариантите за възстановяване на ръкописите задължително изискват температурите да са над 10 градуса, което е гаранция за задържането на материала върху бетонната конструкция.

В края на март бе осигурен остатъкът от средствата, необходими за довършването на дейностите по консервация, реставрация и адаптация на джамията в Разград. Сумата, която постъпи в Областна администрация е в размер на близо 900 000 лева, необходими за изграждане на цялостния вид на джамията.

Инвестиционният проект за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор е на стойност около 2 400 000 лева с ДДС. При разработването на проекта са спазени всички изисквания за постигане на автентичен облик на храма.

Продължава работата по големия воден проект на Русе.

В момента се извършват изкопни дейности в няколко участъка в централната градска част. От фирмата изпълнител са поели ангажимент да се работи приоритетно по улици, които подлежат на асфалтиране по проект на Община Русе за подобряване на свързаността в трансграничния регион Русе - Гюргево.

В рамките на работата по обекта ще се инвестира в реконструкция и подмяна на близо 22 километра амортизирани водопроводи, включително 853 сградни отклонения и 3 водомерни шахти, и ще се реконструира канализационна мрежа с дължина от над 3 километра, като е планирана реконструкция на два главни колектора, изграждане на 400 сградни канализационни отклонения и 214 дъждовни оттоци.

Става дума за трите действащи водопровода, които ще бъдат подменени с два чугунени с обща дължина над 10 километра, като полагането ще се извърши по трасето на старите.

Всяка седмица в интернет страницата на водния проект се публикува информация за улиците и участъците, където предстои да се работи, както и съобщеня за планово спиране на водоподаването.

Вижте повече подробности за хода на проекта във видеото.

Две нови социални услуги разкрива Oбщина Разград. Вече е в ход процедура за набиране на персонал.

Едната от новите услуги е преходно жилище за деца от 15 до 18 години. То се помещава в сградата на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество, като там ще бъдат настанени осем души.

Ще бъде разкрито и наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст, което се намира в ЖК "Орел" и ще бъде с капацитет четирима души.

Двете социални услуги ще се извършват от екип в състав управител, социални работници, психолог, трудотерапевт и домакин.

От своя страна и Областната администрация в Разград обяви намерения да бъдат разкрити нови 22 социални центъра в региона през новия програмен период до 2027 година.

Новите социални услуги ще могат да обхванат 384 потребители. Сред тях в община Разград са два центъра за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет по 10 души, дневен център за лица с увреждания и техните семейства за 25 потребители, както и 2 социални услуги за грижа за пълнолетни лица с деменция общо за 20 потребители.

Страница 1 от 6
Ad Sidebar