Трайно намалява населението в област Разград.

Това сочи годишният доклад за здравно-демографското състояние на Регионалната здравна инспекция. Само за една година населението на Разградска област се е "свило" с близо 1500 души. В документа се посочва също, че с развитието на демографските процеси през последните години са се утвърдили неблагоприятни тенденциии за намаляване броя на населението. Негативно влияние оказват ниската раждаемост и относително високата смъртност, както и външната и вътрешна миграция.

Заедно с това се наблюдава и застаряване на населението в областта. Тази тенденция се проявява най-силно е изразен в общините Кубрат и Цар Калоян, където възрастните хора са съответно 35,8 и 33,25% от населението. В доклада се посочва още, че застаряването поражда редица проблеми, тъй като увеличените потребности от здравни грижи и социално подпомагане водят до ръст в разходите в тези сфери.

Като цяло се запазва тенденцията за по-висок относителен дял на населението в селата спрямо градското население. Както и през предходните години, се наблюдава спад в броя на жените във фертилна възраст, които за две години са намалели с близо 6%.

 

Продължава процесът на застаряване на населението в Област Разград.

От анализа на Националния статистически институт за 2016 става ясно, че относителният дял на лицата до 15 години намалява, а се увеличава броят на населението на 65 и повече години. Статистиката показва, че към 31.12.2016 възрастните хора съставляват 20,6% от населението на областта. В сравнение с 2015 г. този дял нараства с 0,5 процентни пункта, а спрямо 2006 г. увеличението е с 5,3 на сто.

Процесът на остаряване е по-силно изразен при жените, с 24,1% относителен дял, околкото при  мъжете на 65 години, които са 17 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея на по-ниската средна продължителност на живота.

Едва 13,7% от населението в разградска област се пада на децата до 15 години. От 2006 досега броят им е намалял с 1,5 на сто.

Към края на миналата година населението на област Разград е 115 402 души. В сравнение с 2015, то е намаляло  с над 1 800 човека, или 1.6%. В областния град живеят 31 301 души, или 27 на сто от населението на областта.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.