В 64 паралелки да се приемат ученици в осми клас през новата учебна година в област Русе, предлагат от Регионалното управление на образованието.

От тях 39 са професионални и 25 профилирани. Общо заявените места в предложения план-прием са 1664. В община Русе приемът ще се извършва в 11 професионални гимназии и 8 профилирани. 

Предвижда се още да има 8 паралелки дуално обучение, както и да бъдат разкрити 5 нови по търсени от бизнеса професиии и специалности.

Междувременно се очаква тенденцията за намаляване на броя на учениците в областта да се запази. Въпреки това от Регионалното управление на образованието предлагат за съгласуване един балансиран план-прием, който да запази специалностите и да осигури обучение по професии, от които се нуждае бизнесът.

Заради демографския срив се подготвя промяна на броя и териториалния обхват на шестте района за развитие в България.

Изискването е те да бъдат с население минимум 800 000 души, каза за телевизия КИС 13 народният представител от БСП Пенчо Милков. Притеснителното е, че в трите подготвени варианта от Mинистерството на регионалното развитие, Русе запазва лидерската си позиция само в два от тях, като в единия е изместен като център от Варна.

Още в края на миналата година в регионалнотио министерство са започнали действия, във връзка с промяна на броя и териториалния обхват на шестте района за развитие. Това се налага, тъй като Северозападният район за планиране вече е с население под 800 000 души. Северен централен пък, в който център е Русе има 805 000 души, като се очаква и той да падне под минималния праг от 800 000 души още през тази година.

Към момента няма одобрен окончателен вариант за новото райониране. Припомняме, че вчера Общинският съвет прие единодушно декларация за запазване статута на Русе като административен център на Северен централен район.

За 15 години населението в северния централен район е намаляло с над 20%.

Това стана ясно на заседание на Регионалния съвет за развитие в Русе, на който присъстваха представители на областите Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово. 

Негативната демографска тенденция бе отчетена и в доклада за резултатите от изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. В нея са заложени мерки за намаляване на ефекта от демографската криза.

На заседанието стана ясно, че заради демографската криза, 115 населени места на територията на северен централен район са останали без нито един жител, а в 203 населението е до 10 души. 

Русе е сред областните градове с най-лоши демографски показатели в страната. Той се нарежда до Видин, Враца, Плевен и Ямбол. Това сочат последните данни на Националния статистически институт. 

Само за 5 години демографската криза стопи населението на Русе с 4 хиляди души. Докато при последното преброяване през 2011 в града са живяли 149 600 души, сега те са около 145 700. Като основен фактор се посочва отрицателният естествен прираст който за областта е -8,7 промила.

Родените през миналата година са били едва 1778, а починалите  - с почти 2000 повече или 3733 души.

Допълнително за демографски срив в областта допринася и отрицателния механичен прираст.

Само за една година от русенско в други области са се заселили близо 1700 души. В същото време в русенска област са дошли да живеят около 1500 човека.

Анализът на демографските показатели сочи, че като цяло населението на област Русе се е стопило с над 2000 души само за една година.

В сравнение с последното преброяване през 2011 година, жителите в областта са намалели драстично с близо 10 хиляди.

Демографските процеси оказват отражение и на възрастовата характеристика в областта. Това се отразява на остаряването на населението и средната възраст. 

В Русенско тя е 44.7 години и е по-висока от средната за страната, която е 43.3 години. С по-висока средна възраст са само 9 от общо 28 области. Със сходни данни по този показател са  Силистра, Ямбол и София област.

Тревожни демографски тенденции се очертават в област Разград. Те се изразяват в намаляване на относителния дял на лицата до 15 години и увеличаване на броя на възрастните хора над 65 години.

Към 31 декември 2017 те представляват над 21% от населението на областта. За сравнение, децата до 15 години са едва 13,7 на сто. Остаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 39,4 години през 2003 нараства на 40,4 през 2007 идостига 44,1 в края на 2017.

Според статистиката, броят на хората в трудоспособна възраст е намалял с 1500 за една година.

Тревожни са и данните за раждаемостта. В област Разград са се родили 882 деца, което е с 50 по-малко в сравнение с 2016.

Според статистиката, основна причина за демографския срив е емиграцията в чужбина и големите градове в страната.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.